Odpowiedzialność za klimat i środowisko naturalne

Oferując przyszłościowe, efektywne ekologicznie systemy cieplne, przedsiębiorstwo ma aktywny wkład w ochronę klimatu i zasobów naturalnych. Z imponującymi sukcesami – od 1978 roku pompy ciepła OCHSNER eksploatowane u klientów pozwoliły zaoszczędzić już 2,5 miliona ton CO2. Przedsiębiorstwo nie tylko koncentruje się na produktach, lecz angażuje się w ochronę naszego środowiska naturalnego. Firma wspiera projekty sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa.

Zaangażowanie w grupie WWF CLIMATE GROUP

Będąc partnerem grupy WWF CLIMATE GROUP, firma OCHSNER wspólnie z innymi znanymi przedsiębiorstwami bierze aktywny udział w walce z globalnym ociepleniem. Wspólnym celem firm należących do grupy jest propagowanie myślenia i działań przyjaznych dla klimatu. Grupa WWF CLIMATE GROUP angażuje się nie tylko w bezpośrednie działania na rzecz obniżenia emisji CO2, lecz również w kształtowanie świadomości u pracowników, klientów i partnerów biznesowych, jak również w transformację w kierunku gospodarki i społeczeństwa bez węgla. Wspólne przedsięwzięcia firm wysyłają ważne sygnały do gospodarki, społeczeństwa i świata polityki.

Efektywne produkty ze zrównoważonej produkcji

Pompy ciepła OCHSNER są znane z najwyższej efektywności i niskiego zużycia energii. Standardy w równej mierze wyznacza fabryka. Wykorzystuje ona w 100 procentach ekologiczną energię elektryczną, dzięki czemu produkcja już teraz odbywa się całkowicie neutralnie dla klimatu. Istotny udział w tym ma produkcja odchudzona i nieustanna optymalizacja wszystkich procesów. Równie ważne są standardy u poddostawców. Dlatego wszyscy partnerzy biznesowi są zobowiązani do spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych przez firmę OCHSNER. Certyfikat zgodny z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001 podkreśla kompleksowe działania na rzecz środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Zmiana klimatu stanowi jedno z największych wyzwań dla ustroju społecznego i gospodarczego. Ulepszenia są możliwe tylko wtedy, gdy uczestniczą w nich wszystkie strony. Tego wyzwania podejmują się wszyscy pracownicy i partnerzy firmy OCHSNER – z dużym zaangażowaniem i wysokimi kompetencjami.