Pompy ciepła z wodą gruntową jako źródłem ciepła OCHSNER

Stałe źródło ciepła przez cały rok

Temperatury w zakresie od 8 do 12°C utrzymujące się na stałym poziomie przez cały rok czynią z wody gruntowej źródło ciepła, z którego z wysoką efektywnością mogą korzystać pompy ciepła typu woda-woda. Pompy ciepła z wodą gruntową jako źródłem ciepła OCHSNER charakteryzujące się rocznym współczynnikiem sprawności (SCOP) do 6 w praktyce eksploatacyjnej i w przypadku współczynnika JAZ na poziomie 4 również we współpracy z grzejnikami zapewniają bardzo wysoką rentowność i ekonomiczność.

Przegląd produktów

7 - 99 kW
OCHSNER AQUA
Dla osób mających dostęp do wody gruntowej i pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z niej pompy ciepła OCHSNER pobierające ciepło z wody gruntowej stanowią niezwykle atrakcyjną możliwość wykonania instalacji ogrzewania i produkcji CWU o wysokiej rentowności. Pompy ciepła woda-woda OCHSNER odznaczają się najwyższymi wartościami efektywności i oferują niezawodne wymienniki ciepła do wody gruntowej.

Studnia czerpna i studnia zrzutowa do obiegu wody gruntowej

Chcąc czerpać ciepło ze źródła ciepła, którym jest woda gruntowa, konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych i odwiertów. Niezbędne są dwie studnie – studnia czerpna lub zasilająca oraz studnia chłonna lub zrzutowa. W studni zasilającej woda gruntowa jest pobierana i tłoczona do pompy ciepła. Wymiennik ciepła przekazuje energię do czynnika roboczego, schładzając nieco wodę gruntową w tym procesie. Systemy firmy OCHSNER gwarantują odprowadzanie całej objętości czystej wody za pośrednictwem studni zrzutowej zgodnie z wymogami prawnymi. Oba odwierty muszą zostać wykonane w dostatecznym odstępie, aby ciepła woda z zasilania i schłodzona woda z powrotu nie mieszały się. W każdym przypadku przewód powrotny musi być ułożony w kierunku przepływu wody gruntowej za punktem czerpania.

Szczegółowe doradztwo

Partner systemowy OCHSNER w ramach szczegółowego doradztwa może wyjaśnić możliwości techniczne wykonania oraz ocenić przydatność danego obiektu do współpracy z ekologicznym i ekonomicznym źródłem ciepła, który jest woda gruntowa. Przejdź do formularza kontaktowego

Prawidłowa głębokość, prace przygotowawcze, pozwolenia wodnoprawne

Do instalacji pomp ciepła z wodą gruntową jako źródłem ciepła nadają się w szczególności miejsca, w których woda gruntowa występuje na głębokości od 8 do 20 metrów. Głębokie odwierty są często nierentowne, woda obecna blisko powierzchni podlega silnym wahaniom temperatury i niejednokrotnie zawiera zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska. W każdym przypadku partner systemowy OCHSNER w ramach projektowania zaleci kilkugodzinną próbę pompowania. W taki sposób można sprawdzić, czy tłoczona będzie dostateczna ilość wody. Na tym etapie pobrana zostanie próbka wody, która następnie poddana zostanie analizie. Analiza składu wody pozwala wykluczyć ryzyko korozji spowodowane obecnością problematycznych substancji.

Płytowe lub płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła

W pompach ciepła z wodą gruntową jako źródłem ciepła OCHSNER stosowane są dwa różne typy wymienników ciepła – wymienniki płytowe lub płaszczowo-rurowe. Płytowe wymienniki ciepła sprawdzają się w przypadku bardzo dobrej jakości wody i efektywnie przenoszą ciepło do czynnika roboczego. Nieznacznie niższą wydajność przenoszenia ciepła w płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła równoważy fakt, że sprawdzają się one również we współpracy z wodą gorszej jakości. Przyczyniają się do tego różne czynniki. Ścianka w płaszczowo-rurowych wymiennikach ciepła OCHSNER ma dwukrotnie większą grubość niż w płytowych wymiennikach ciepła. Na zewnątrz stosowana jest stal nierdzewna 304, natomiast rury wewnętrzne wykonane są ze stali gatunku 1.4404. W efekcie zapewniona jest bardzo dobra odporność antykorozyjna i zmniejsza się ryzyko uszkodzeń mechanicznych. Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła OCHSNER wyróżnia 250 razy większa średnica wewnętrzna kanałów, przez które przepływa woda gruntowa, niż w płytowych wymiennikach ciepła. Dlatego są one niepodatne na zapchanie zawiesinami obecnymi w wodzie, takimi jak piasek i inne zanieczyszczenia. Równocześnie mniejsze jest ryzyko ich zamarznięcia. W celu trwałego utrzymania należytego bezpieczeństwa eksploatacji przed wymiennikami instaluje się specjalny filtr.

Zła jakość wody gruntowej

Wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe doskonale sprawdzają się w przypadku gorszej jakości wody gruntowej.

Pięć pytań dotyczących pomp zasilanych woda gruntową

Chcąc wstępnie poznać możliwości, warto dowiedzieć się, czy w sąsiedztwie użytkowane są już pompy ciepła z wodą gruntową jako źródłem ciepła lub czy wcześniej dokonano gdzieś odwiertów próbnych. Każdy podległy urząd ds. gospodarki wodnej(tylko Niemcy), regionalny urząd ds. gospodarki wodnej (Austria i Szwajcaria) lub główny urząd ds. gospodarki wodnej może udzielić informacji na temat występowania wody gruntowej i możliwości wykorzystania jej do eksploatacji pompy ciepła.

Pompy ciepła z wodą gruntową jako źródłem ciepła OCHSNER należą do najbardziej trwałych i niezawodnych urządzeń. Jedynie w przypadku gorszej jakości wody konieczne jest cykliczne czyszczenie filtrów przy studni czerpnej lub przepłukiwanie wymienników ciepła w celu ich ochrony przed zamuleniem.

Woda gruntowa na zalecanych głębokościach nie może zamarznąć. Właściwy dobór parametrów instalacji eliminuje ryzyko zamarznięcia.

Woda gruntowa na zalecanych głębokościach nie może zamarznąć. Właściwy dobór parametrów instalacji eliminuje ryzyko zamarznięcia.

Woda gruntowa jest własnością Skarbu Państwa, podlega szczególnej ochronie i gwarantuje zaopatrzenie w wodę pitną. Dlatego wykorzystywanie wody gruntowej podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

Woda gruntowa jest własnością Skarbu Państwa, podlega szczególnej ochronie i gwarantuje zaopatrzenie w wodę pitną. Dlatego wykorzystywanie wody gruntowej podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

Woda gruntowa jest własnością Skarbu Państwa, podlega szczególnej ochronie i gwarantuje zaopatrzenie w wodę pitną. Dlatego wykorzystywanie wody gruntowej podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

Naturalne i ciepłe materiały. Powierzchnie dekoracyjne jednostek wewnętrznych

Satynowana powierzchnia typu jedwabisty mat z charakterystycznym czerwonym paskiem ozdobnym nadaje jednostce wewnętrznej pompy ciepła Ochsner ciepły wygląd i wrażenia dotykowe. W efekcie zastosowania naturalnych, ciepłych materiałów na obudowie pompy ciepła dokonano przeobrażenia produktu technicznego w ciekawy element wyposażenia wnętrz. Istnieje możliwość wyboru spośród 6 wzorów.

Powierzchnie dekoracyjne

  • Dobór powierzchni dekoracyjnych ułatwiają dostępne karty wzorników. W celu ich uzyskania prosimy o kontakt z dystrybutorem OCHSNER.
  • Różnice w stosunku do oryginalnych powierzchni dekoracyjnych wynikają z technologii druku.

Skontaktuj się z partnerem systemowym OCHSNER

Szukasz idealnego rozwiązania do ogrzewania domu? Firma OCHSNER lub jej regionalny partner systemowy chętnie udzieli niewiążącej porady. Czekamy na wiadomość od Ciebie.

Dalej

OCHSNER Pompy ciepla