Przyszłość zobowiązuje –
zrównoważona przedsiębiorczość w piątym pokoleniu

Właściwą drogę można obrać, stawiając sobie jasny cel – Kari Ochsner jest dalekowzrocznym przedsiębiorcą z jasnymi przekonaniami. Jako wizjoner i motywator prowadzi on firmę rodzinną w piątym pokoleniu. Znając korzenie i 150-letnią historię, w przeciągu kilku lat na nowo, trwale i przyszłościowo nadał kierunek rozwoju firmie OCHSNER Wärmepumpen GmbH. Otwarta kultura przedsiębiorstwa i duch zespołowy mają dla niego równie ważne znaczenie co nieustanne zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, klimatu i projekty społeczne.

Od regionalnej firmy rodzinnej do globalnego lidera technologicznego

Bezpośrednio po objęciu stanowiska Kari Ochsner musiał stawić czoła zawirowaniom w efekcie kryzysu finansowego 2008 roku. Przedsiębiorstwo wyszło z niego umocnione, stając się międzynarodowym liderem technologicznym i pionierem w kategorii przyjazności dla klimatu i odnawialnych źródeł energii. Partnerstwa strategiczne, perspektywiczne inwestycje w nowe technologie, w projekty badawcze oraz nowe rynki mają istotny wkład w tę zasługującą na uwagę historię sukcesu. Najnowszy rozdział – wyjątkowo udane wejście na rynek azjatycki z pozycją średniej wielkości przedsiębiorstwa

Nagrodzone innowacje – ani roku bez nowości produktowych

Decydujący czynnik stanowią nieustanne innowacje. Przedsiębiorstwo krok po kroku zoptymalizowało procesy rozwoju i zmian produktowych, znacznie wykraczając poza międzynarodowe standardy. Kari Ochsner wspiera ducha innowacyjności oraz odwagę do nowatorskiego myślenia swoich pracowników i wymaga tego od nich. Z powodzeniem – OCHSNER jest jedynym przedsiębiorstwem w branży, które zdobyło austriacką nagrodę państwową. Firma OCHSNER dwukrotnie w ciągu zaledwie dwóch lat otrzymała również nagrodę za innowacyjność ENERGIE GENIE austriackiego Ministerstwa Zrównoważonego Rozwoju.

Zaangażowanie na rzecz naszej przyrody i gospodarki

Przedsiębiorstwo aktywnie angażuje się również w ochronę środowiska naturalnego i klimatu, np. w ramach partnerstwa z grupą WWF Climate Group. Dodatkowo Kari Ochsner poświęca swój wolny czas, którego ma niewiele, na działalność w zrzeszeniach i radach nadzorczych. Jest on aktywnym członkiem zrzeszeń ds. pomp ciepła w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Europie i Chinach, a także uczestniczy w pracach senatu gospodarki Europy i Niemiec oraz stowarzyszenia przemysłowego.

Zespół OCHSNER – różnorodność i otwartość czynią różnicę

Kari Ochsner z uwagi na swoją dziesięcioletnią karierę w amerykańskim koncernie Xerox Niemcy aż po stanowisko w kadrze zarządzającej jest silne nacechowany stylem amerykańskiego zarządzania przedsiębiorstwem – High Performance Leadership, Operation and Excellence oraz Diversity. Jego styl zarządzania wyróżnia kultura przedsiębiorstwa oparta na dialogu, otwartość, różnorodność oraz ukierunkowane wspieranie kobiet aż po wyższe kierownictwo. Różnorodność oraz otwartość kulturowa są nieodłączną częścią DNA przedsiębiorstwa. Firma OCHSNER zatrudnia pracowników z 20 nacji.

DNA FIRMY OCHSNER – oparcie w realiach i globalność, świadomość tradycji i otwartość na świat

Wspólnie z nimi Kari Ochsner kontynuuje tradycję przedsiębiorstwa – powiązaną przez cały czas ze zdecydowanym ukierunkowaniem na przyszłość wyróżniającym się opartym w realiach podejściem i równoczesną otwartością na świat oraz globalnym myśleniem. Zespół czyni różnicę i angażuje siły, które również w przyszłości pozwolą na osiąganie ambitnych celów. Motyw przewodni Kari Ochsnera trafnie podsumowuje takie podejście: „Przedsiębiorstwo należy do samego siebie i wszystkich pracowników!”.

Zostań członkiem zespołu?

Docenianie, duch zespołowy i odpowiedzialność nie są dla Ciebie obcymi słowami? W takim razie ty i my pasujemy do siebie bardzo dobrze.

 

Zobacz aktualne oferty pracy