OCHSNER jest SmartGrid ready

Dzięki funkcji SmartGrid w przyszłości będzie można korzystać z tańszych taryf energii elektrycznej przeznaczonej do zasilania pomp ciepła. Sieci SmartGrid kompensują wartości szczytowe, pompy ciepła z funkcją SmartGrid włączają się, gdy nadmiar energii elektrycznej jest dostępny w korzystnej cenie i magazynują tę energię w postaci ciepłej wody.

Smart Home OCHSNER

Pompy ciepła OCHSNER można w każdej chwili zintegrować z inteligentnymi systemami domowymi (Smart Home) za pośrednictwem systemu sterowania budynku bądź interfejsu SmartGrid. Poza tym na życzenie istnieje możliwość sterowania pompą ciepła za pomocą komputera, tabletu lub smartfona z domu lub każdego zakątka świata!

Silent Mode

W trybie Silent Mode prędkość obrotowa wentylatora jest obniżana w zależności od temperatury zewnętrznej powietrza zgodnie ze stałą funkcją proporcjonalną. Dlatego na przykład w lecie w trakcie produkcji CWU lub ogrzewania basenu emisja hałasu, która i tak jest bardzo niska w normalnym trybie pracy, jest jeszcze bardziej obniżana. Funkcja ta jest standardowo stosowana przez firmę OCHSNER w serii GMLW.

OCHSNER jest ErP ready

Wszystkie pompy ciepła i zasobniki marki OCHSNER spełniają obowiązkowe wymagania związane z etykietą energetyczną w myśl dyrektywy w sprawie ekoprojektu. Etykieta energetyczna zawiera informacje dotyczące efektywności nowych wytwornic ciepła – pompy ciepła OCHSNER pozwalają uzyskać wskaźniki, których nie zapewnia żaden inny system grzewczy.

COP: prawidłowe czytanie współczynnika wydajności

Współczynnik COP określa stosunek dostarczonej ilości energii elektrycznej do wyprodukowanego uzysku ciepła.

Wartość COP wynosząca 4,5 oznacza na przykład, że z jednej części energii elektrycznej wytworzono 4,5 części energii cieplnej. Współczynnik ten nie jest wielkością bezwzględną, lecz jest zawsze podawany w kontekście temperatury źródła ciepła oraz temperatury ogrzewania – wraz z tak zwanym punktem pracy. W przypadku zmian temperatury na wlocie i wylocie zmienia się oczywiście również współczynnik wydajności, ponieważ sprężarka musi wykonywać różną ilość pracy. Z tego względu oprócz współczynnika COP podawana jest zawsze także temperatura. Informacja P0/W35 uzupełniająca współczynnik COP oznacza na przykład, że podana wartość COP została zmierzona przy temperaturze powietrza (P) wynoszącej 0°C i temperaturze wody grzewczej (W) równej 35°C. Parametr W10/W35 opisuje źródło ciepła będące wodą (W) o temperaturze wynoszącej 10°C i temperaturę wody grzewczej (W) na poziomie 35°C. W przypadku pomp ciepła z powietrzem jako źródłem ciepła wartości muszą być podane przy różnych temperaturach zewnętrznych, zwykle przy -7°C, 2°C oraz 7°C; alternatywnie można tutaj również skorzystać ze współczynnika „Seasonal Coefficient of Performance” (SCOP), który uwzględnia już wahania w zależności od pory roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule na temat Powietrzne pompy ciepła. Ponieważ źródła ciepła, którymi są grunt i woda gruntowa, przez cały rok dostarczają ciepło o bardzo równomiernej temperaturze, z reguły nie różnicuje się tutaj informacji o wskaźnikach COP.

SCOP: koszty rzeczywiste przypadające na rok

Inną ważną wartością określają wydajność pompy ciepła jest roczny współczynnik sprawności (SCOP).

Opisuje on stosunek wytworzonej w ciągu roku energii grzewczej, a więc faktycznego uzysku ciepła z okresu roku w kilowatogodzinach (kWh), do łącznego zużycia energii elektrycznej w okresie jednego roku wyrażonego również w kWh. Jego wynik w istotnej mierze przekłada się na wysokość rzeczywistych kosztów energii na końcu roku. Współczynnika SCOP nie można określić ogólnie, ponieważ nie zależy on tylko od pompy ciepła, lecz również od warunków panujących w budynku. Podstawą do obliczenia współczynnika SCOP są obliczenia obciążenia grzewczego budynku, dlatego musi on zostać określony przez specjalistyczny zakład, np. partnera systemowego Ochsner z dokładnym uwzględnieniem warunków technicznych danego budynku. W tym zakresie ważną rolę odgrywa na przykład system grzewczy, izolacja budynku oraz jego wielkość. Na współczynnik SCOP wpływ mają również zwyczaje użytkowników – wietrząc w okresie zimowym w sposób niekontrolowany lub ogrzewając budynek częściej niż planowano do wyższych temperatur, podobnie jak w przypadku każdej innej techniki należy liczyć się z wyższym zużyciem energii grzewczej.

Realizacja ogrzewania

Systemy pomp ciepła OCHSNER umożliwiają niezawodną realizację przyszłościowego systemu grzewczego (na życzenie z chłodzeniem aktywnym) wykorzystującego źródło ciepła, które nigdy się nie wyczerpie i zawsze pozostaje w gotowości. Dobre samopoczucie i jakość życia to dobra bezcenne.

System grzewczy z pompą ciepła składa się ze źródła ciepła (woda, ciepło geotermalne lub powietrze), pompy ciepła oraz systemu wykorzystania ciepła (np. ogrzewania podłogowego).

Aby zapewnić niezawodną eksploatację i wysokie współczynniki wydajności (roczny współczynnik sprawności), wszystkie elementy instalacji muszą być optymalnie do siebie dostosowane. Dlatego firma OCHSNER projektuje kompletne systemy grzewcze z pompami ciepła. Nasi partnerzy systemowi chętnie udzielą kompetentnych porad i fachowo zainstalują zakupioną instalację. OCHSNER gwarantuje bezpieczeństwo i nie daje obietnic bez pokrycia.

Realizacja ogrzewania / chłodzenia

Każdego roku letnie fale upałów utrudniają nam życie, dni z temperaturą przekraczającą 30°C występują coraz częściej.

Zapotrzebowanie na chłodzenie w gospodarstwach domowych jest coraz większe. Z badań przeprowadzanych na terenie UE wynika, że zapotrzebowanie to jest większe niż zapotrzebowanie na ogrzewanie. Systemy klimatyzacji w samochodach i w wielu biurach stały się czymś oczywistym i nikt nie chce rezygnować z tego komfortu.

Warto przemyśleć zastosowanie takich rozwiązań we własnym domu, bo przecież właśnie w nim spędzamy dużą część naszego życia. Na życzenie pompy ciepła OCHSNER są dostępne z dodatkową funkcją chłodzenia współpracującą z każdym źródłem ciepła.

 

 

OCHSNER TRONIC SMART

Nowy system regulacji OCHSNER TRONIC SMART stanowi nowy centralny pulpit sterowniczy pompy ciepła – działa w sposób inteligentny, zapewniając najwyższą efektywność, stałe bezpieczeństwo eksploatacji i cichą pracę. Sterowanie pompą ciepła za pomocą aplikacji OCHSNER jest genialnie proste.

WIĘKSZY KOMFORT ZAPEWNIA WIĘCEJ SATYSFAKCJI

OCHSNER TRONIC SMART spełnia wszystkie obecne i przyszłe wymagania i nadaje się do bezpośredniej integracji z całościowymi koncepcjami automatyki budynkowej. System jest niezmiernie łatwy w konfiguracji i obsłudze, na życzenie przez smartfon lub inne urządzenia przenośne z poziomu aplikacji OCHSNER. Rezultat – wyższy komfort mieszkania, bardziej indywidualne funkcje sterowania klimatem pomieszczeń i większe zadowolenie klientów. Podstawowe funkcje, takie jak bieżący status pompy ciepła, obieg grzewczy, programator czasowy, temperatury ciepłej wody, bieżące dane pogodowe i prognoza pogody, są prezentowane w zrozumiałej i wygodnej formie na graficznym interfejsie użytkownika.

PRZEKONUJĄCA PREMIERA

Efekt wieloletniej pracy rozwojowej jest przekonujący – opracowany w całości własnymi siłami elektroniczny system regulacji OCHSNER jest nie tylko idealnie dostosowany do wymagań pomp ciepła, lecz równocześnie zapewnia również możliwości inteligentnej interakcji i komunikacji – od integracji z siecią budynku po zewnętrzne interfejsy. Jeszcze nigdy integracja pomp ciepła OCHSNER z systemami zarządzania energią, rozwiązaniami Smart Home czy też systemem sterowania budynku nie była tak łatwa. Pompy ciepła można bez trudu łączyć z czujnikami i siłownikami. Czujniki pokojowe i zewnętrzne obsługujące standard sieci bezprzewodowej EnOcean radzą sobie również bez przewodów sterowniczych i można je instalować bez konieczności przeprowadzania remontu – idealne rozwiązanie w szczególności do istniejących budynków.

Aplikacja OTS

Menedżer klimatu mieszkalnego OCHSNER Tronic Smart (OTS) z pionierską aplikacją OTS oferuje nowe funkcje i bardziej rozbudowane opcje.

ZRÓWNOWAŻONA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI

OTS przysparza korzyści również pod względem efektywności. Optymalizacje czasu pracy pomp ciepła, regulacja prędkości obrotowej pomp obiegowych i stopniowe włączanie dodatkowego ogrzewania elektrycznego przekładają się na niższe koszty eksploatacji. Koszty są redukowane, natomiast możliwości działania są coraz większe. Monitorowanie bieżącego stanu czujników w połączeniu z ciągłym obliczaniem wymaganych wartości podnosi niezawodność działania i efektywność obiegu chłodniczego. Nowością jest możliwość równoczesnego ogrzewania i chłodzenia także w przypadku połączenia kaskadowego.

PO PROSTU PRZEMYŚLANA – APLIKACJA OCHSNER

Nowatorska jest też koncepcja obsługi systemu regulacji: aplikacja OCHSNER stanowi pomysłową symbiozę życzeń „generacji smartfonów” i sprawdzonej koncepcji obsługi dotychczasowych regulatorów. Przenośny sterownik jest intuicyjny i zapewnia użytkownikowi pompy ciepła całkowitą swobodę: od rozwiązania opartego na chmurze, z którego można korzystać z dowolnego miejsca, po możliwość sterowania pompą ciepła z poziomu aplikacji w domowej sieci Wi-Fi – także bez zewnętrznego połączenia z internetem. Podłączenie pompy ciepła do internetu zapewnia liczne korzyści – od regularnej aktualizacji oprogramowania po bezpośredni dostęp dla serwisu OCHSNER. Obecnie na życzenie dostępne są znacznie bardziej rozszerzone funkcje zdalnej diagnostyki.

Manager klimatu pomieszczeń OTE


Najnowocześniejsza technologia sterowania zapewnia najwyższy poziom komfortu, maksymalną efektywność energetyczną i maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji.
 

Terminal pokojowy OCHSNER z ekranem dotykowym w technologii pojemnościowej

 • Umożliwia sterowanie całym systemem pompy ciepła budynku
 • Steruje wszystkimi dostępnymi wytwornicami i odbiornikami, takimi jak regulatory temperatury, instalacje, pompa ciepła, rozdzielniki ciepła
 • Zrozumiały wyświetlacz z ekranem dotykowym do montażu ściennego
  – Łatwe w obsłudze, zrozumiałe menu ułatwia sterowanie komponentami
  – Ponadczasowe, eleganckie wzornictwo
  – Pojemnościowy ekran dotykowy – taki jak w smartfonach lub tabletach
 • Współpraca z siecią LAN i internetem

Łatwa obsługa metodą dialogową

 • w pełni graficzny ekran z wyświetlaczem tekstowym
 • najłatwiejsza obsługa – tylko dwa przyciski obsługowe z prostą, logiczną strukturą menu
 • jeszcze większa wygoda i efektywność przygotowywania ciepłej wody dzięki nowoczesnej, adaptacyjnej regulacji produkcji ciepłej wody użytkowej
 • najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji pompy ciepła dzięki zarządzaniu bezpieczeństwem
 • w standardzie możliwość monitorowania strumienia przepływu i ewidencja ilości ciepła do obliczeń w myśl programu zachęt rynkowych
 • najłatwiejsze uruchomienie z pomocą asystenta uruchomienia

Opcjonalnie:

 • terminal pokojowy OCHSNER z ekranem dotykowym (pojemnościowym) i zintegrowanym serwerem web2com oraz aplikacją do smartfonów lub tabletów obsługujących internet
 • technika zdalnego sterowania przez internet web2com pozwalająca na dostęp z każdego zakątka świata

Wyświetlacz tekstowy umożliwia łatwą nawigację w menu. Dzięki grafice​ system jest łatwy do zrozumienia.

Sterownik OTE steruje nie tylko funkcjami specjalnymi pompy ciepła, lecz na życzenie również produkcją CWU, trybem chłodzenia i maks. 16 obiegami użytkowymi (ogrzewanie / chłodzenie). Można również sterować dodatkowymi wytwornicami ciepła, takimi jak kotły grzewcze (moduł dodatkowy) i instalacje solarne. 

 

ŹRÓDŁA CIEPŁA

Zasada pracy pomp ciepła polega na odbieraniu odnawialnej energii cieplnej z otoczenia – powietrza, wody gruntowej i gruntu – i oddawaniu jej do obiegu grzewczego.

Dobór optymalnego systemu pompy ciepła zależy od warunków w budynku oraz na działce. Zasadniczo źródłem ciepła może być woda gruntowa, ciepło geotermalne lub powietrze zewnętrzne, jednak ciepło z tych źródeł musi być czerpane na różne sposoby. Dane źródło ciepła wykorzystywane do pozyskiwania energii cieplnej determinuje typ pompy ciepła.

Powietrze jako źródło ciepła

Powietrze dostępne jest wszędzie i bez ograniczeń. Udoskonalając poziome urządzenia split, firmie OCHSNER również z powietrza udało się uczynić opłacalne źródło ciepła. System ten nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i do modernizacji instalacji grzewczych w już istniejących budynkach.

Późniejsze ingerencje są tam zwykle niepożądane lub kosztowne. Innowacje techniczne firmy OCHSNER sprawiają, że powietrze może być efektywnie wykorzystywane jako źródło ciepła nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji i niski poziom hałasu to szczególne cechy naszych produktów. Powietrze idealnie nadaje się jako źródło ciepła również do stosowania w systemach biwalentnych.

Chłodzenie aktywne: gdy tryb chłodzenia jest aktywny, ciepło do odprowadzania jest oddawane przez zewnętrzny parownik, który wówczas technicznie staje się skraplaczem. Chłodzenie aktywne jest możliwe we wszystkich modelach serii AIR, AIR HAWK oraz AIR FALCON.

Przejdź do powietrznych pomp ciepła

Woda gruntowa będąca źródłem ciepła

Chłodzenie aktywne i pasywne: woda będąca czynnikiem obniżającym temperaturę nadaje się zarówno do aktywnego, jak i pasywnego chłodzenia budynku.

Przejdź do pompa ciepła z wodą gruntową jako źródłem ciepła

Źródło ciepła grunt-solanka

kolektory płaskie są najtańszym rozwiązaniem. Powierzchnia ułożenia zależy od konstrukcji i termoizolacji domu lub właściwości gleby. Alternatywnie zastosować można Kolektory spiralne które zajmują nieco mniej miejsca. Można również wpuścić w ziemię sondy gruntowe, przygotowując otwory głębinowe. Zazwyczaj mają one głębokość po 100 metrów i idealnie nadają się w przypadku braku miejsca. W wielu miejscach wymagane jest zezwolenie wodnoprawne. Chłodzenie aktywne i pasywne: W aktywnym trybie chłodzenia latem ciepło „przepompowywane” jest z pomieszczeń mieszkalnych przez istniejący system grzewczy do gruntu. W aktywnym trybie chłodzenia maksymalna moc chłodnicza po tygodniach okresu grzewczego jest nadal w pełni dostępna. 

Przejdź do pomp ciepła typu grunt-solanka