Firma OCHSNER Energietechnik!

Pompy ciepła dużej mocy

Firma OCHSNER Energietechnik projektuje i produkuje pompy ciepła dużej mocy spełniające wysokie wymagania stawiane mocy i temperaturze. Najnowocześniejsze pompy ciepła wykorzystują ciepło z najwyższą efektywnością i przy najmniejszym zanieczyszczeniu środowiska. Pompy ciepła wysokiej mocy OCHSNER przeznaczone są do licznych obszarów zastosowań i mogą czerpać energię z najrozmaitszych źródeł ciepła.

Szerokie pole zastosowań pomp ciepła dużej mocy OCHSNER

Możliwości zastosowań pomp ciepła dużej mocy OCHSNER są rozmaite. Można je stosować do ogrzewania, klimatyzacji i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową dużych budynków. Typowymi przykładami są budynki wielokondygnacyjne, hotele i obiekty gastronomiczne, kliniki, internaty lub ośrodki kształcenia, jak również obiekty biurowe, komercyjne i handlowe. W przemyśle pompy ciepła mogą wykorzystywać ciepło technologiczne o temperaturze maksymalnej wynoszącej nawet 130°C. W sieciach ciepłowniczych pompy ciepła wysokiej mocy OCHSNER podłączone między odbiornikami podnoszą poziom temperatury i zwiększają efektywność.

Szerokie pole zastosowań pomp ciepła dużej mocy OCHSNER

Możliwości zastosowań pomp ciepła dużej mocy OCHSNER są rozmaite. Można je stosować do ogrzewania, klimatyzacji i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową dużych budynków. Typowymi przykładami są budynki wielokondygnacyjne, hotele i obiekty gastronomiczne, kliniki, internaty lub ośrodki kształcenia, jak również obiekty biurowe, komercyjne i handlowe. W przemyśle pompy ciepła mogą wykorzystywać ciepło technologiczne o temperaturze maksymalnej wynoszącej nawet 130°C. W sieciach ciepłowniczych pompy ciepła wysokiej mocy OCHSNER podłączone między odbiornikami podnoszą poziom temperatury i zwiększają efektywność.

Innowacyjne rozwiązania dużej mocy

Pompy ciepła dużej mocy OCHSNER stanowią innowacyjne rozwiązania adresowane do licznych branż, typów budynków i zastosowań.

Bogata gama źródeł ciepła OCHSNER

Oprócz popularnych źródeł ciepła, takich jak woda, grunt lub woda gruntowa, pompy ciepła dużej mocy OCHSNER są w stanie czerpać energię z wielu innych źródeł ciepła. W obiektach przemysłowych lub centrach komputerowych istnieje możliwość odzyskiwania ciepła technologicznego i odpadowego, które obecnie jest często odprowadzane i niszczone. Ciepło użytkowe jest odprowadzane również z kuchni lub stref wellness w dużych obiektach hotelowych. W przypadku użytkowania w infrastrukturze komunalnej ważną rolę odgrywa kanalizacja, w której źródłem ciepła jest ciepło odpadowe pochodzące ze ścieków.

Wykorzystywanie różnorodnych źródeł ciepła

Możliwość wykorzystywania rozmaitych źródeł ciepła przez pompy ciepła dużej mocy OCHSNER pozwala na ich eksploatację w licznych zastosowaniach na miarę indywidualnych potrzeb.

Trafione pod względem ekonomicznym i ekologicznym

W wielu przedsiębiorstwach oprócz aspektów ekonomicznych jednym z priorytetów jest również ochrona środowiska i klimatu. Pompy ciepła dużej mocy OCHSNER na obu polach mogą w istotnym stopniu przyczynić się do uzyskania zauważalnych optymalizacji. Z uwagi na ich wysoką wydajność i efektywność obniżają one nie tylko koszty energii, lecz równocześnie zmniejszają emisję CO2. Ciepło pochodzące z procesów przemysłowych i innych źródeł jest obecnie w wielu przypadkach utylizowane i marnowane po wysokich kosztach.

Sensowne wykorzystanie energii

Kosztownie wytworzoną energię, która została już opłacona, z pomocą technologii OCHSNER można poddawać przemianom, sensownie wykorzystywać w innym miejscu lub kierować z powrotem do procesów.

Czołówka w zakresie efektywności i niezawodności

OCHSNER regularnie zdobywa najwyższe noty w niezależnych testach pomp ciepła. Produkcja „Made in Austria” odbywa się w zakładach głównych w Austrii z zastosowaniem innowacyjnych metod i uwzględnieniem aspektów Przemysłu 4.0. Efektem jest długowieczność oraz niezawodność produktów, z których znana jest firma OCHSNER. Chcąc pozostać liderem technologicznym, przedsiębiorstwo inwestuje blisko pięć procent swoich obrotów w badania i rozwój.

Certyfikat TÜV do 130°C

Firma OCHSNER prowadzi własne laboratorium badawcze. Posiada ono certyfikat TÜV do zastosowań z temperaturą wynoszącą do 130°C i pozwala na przeprowadzanie testów pod pełnym obciążeniem z mocą grzewczą do 800 kW w warunkach polowych.

Innowacyjna i uniwersalna systemowo technika sterowania OCHSNER

Sterowniki elektroniczne MEGATRONIC pomp ciepła dużej mocy OCHSNER odzwierciedlają najnowszy poziom techniki. Sterują one pompą ciepła i nadzorują jej pracę oraz rejestrują wszystkie istotne wartości w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem sterownika peryferyjnego możliwe jest uruchamianie pomp obiegowych oraz zaworów, zarządzanie zasobnikiem buforowym, czy też sterowanie ogrzewaniem oraz chłodzenie aktywne i pasywne. Przejrzyste wizualizacje i protokoły wartości pozwalają użytkownikowi przeglądać cenne informacje. Przewidziano tutaj również możliwość współpracy z systemem sterowania budynku oraz zdalnego nadzoru za pośrednictwem sieci LAN lub internetu.

Pompy ciepła wysokiej mocy OCHSNER – zakresy temperatur

Firma OCHSNER oferuje bogatą gamę pomp ciepła dużej mocy przeznaczonych do różnych poziomów temperatury.

Skontaktuj się z partnerem systemowym OCHSNER

Szukasz idealnego rozwiązania do ogrzewania domu? Firma OCHSNER lub jej regionalny partner systemowy chętnie udzieli niewiążącej porady. Czekamy na wiadomość od Ciebie.

Dalej

OCHSNER Pompy ciepla