Lider w zakresie technologii ekologicznego ciepła

Od początku istnienia cechą charakterystyczną przedsiębiorstwa są nieustanne innowacje. Z regionalnego dostawcy średniej wielkości firma OCHSNER przeobraziła się w międzynarodowego lidera w zakresie technologii nowoczesnych, ekologicznych systemów pomp ciepła. Jako jeden z pierwszych producentów OCHSNER na wczesnym etapie rozpoczął produkcję pomp ciepła w skali przemysłowej. Produkty do dzisiaj są wytwarzane wyłącznie w Austrii i Niemczech. Inteligentne technologie, takie jak druk 3D, oraz zastosowania Przemysłu 4.0 łączą perfekcję z wysoką efektywnością. Zoptymalizowane i oparte na standardach procesy rozwoju i zmian produktowych są podstawą nieustannego udoskonalania. Duch innowacyjności i ciekawość są paliwem napędowym każdego pracownika OCHSNER z osobna. Zawsze przed oczami – konkretna korzyść dla klientów w połączeniu z optymalnym stosunkiem ceny do jakości i najwyższą efektywnością ekologiczną.

Codzienna praca w duchu innowacyjności

Wprowadzając przyszłościowe innowacje, firma OCHSNER wspiera rozwój technologiczny. Dysponując budżetem średnio na poziomie 6 procent obrotów, dział badań i rozwoju stanowi podstawę sukcesu przedsiębiorstwa i projektuje efektywne produkty z uwzględnieniem wymogów ochrony zasobów naturalnych. Potwierdzeniem wiodącej pozycji technologicznej są regularnie zdobywane najwyższe notowania w niezależnych testach. W ten sposób pompy ciepła powietrze-woda OCHSNER regularnie ustanawiają rekordy efektywności oraz uzyskują najlepsze parametry w zakresie cichej pracy oraz zapewniają najniższe koszty ogrzewania. Również w przypadku wykorzystywania ciepła geotermalnego oraz wody gruntowej firma OCHSNER przykłada wagę do innowacji, efektywności energetycznej oraz niezawodności.

Pełen asortyment z przyszłościową technologią

Klienci mają do dyspozycji pełen asortyment pomp ciepła, który optymalnie spełnia najróżniejsze wymagania i odpowiada warunkom lokalnym. Jako jedyny producent na rynku firma OCHSNER oferuje przyszłościowe rozwiązania do wszystkich źródeł ciepła, do ogrzewania, chłodzenia i produkcji CWU, do domów jedno- oraz wielorodzinnych i dużych obiektów. Najnowocześniejsze technologie sterowania oparte na własnych projektach zapewniają bezkonkurencyjnie efektywne i komfortowe zaopatrzenie w ciepło w zakresie mocy od 2 do 2500 kW. Wskaźnik eksportu wynoszący 80 procent odzwierciedla międzynarodowe przywództwo technologiczne.

Rozwiązania na miarę potrzeb z dużą wartością dodaną

Produkty marki OCHSNER są w najmniejszym szczególe dopracowane pod względem jakości i wartości dodanych z myślą o klientach. Udowadnia to na przykład najbezpieczniejsza w eksploatacji i najcichsza pompa ciepła split powietrze-woda wyróżniająca się najwyższą efektywnością. Inżynierowie firmy OCHSNER nieustannie pracują nad rozszerzaniem granic – na przykład w odniesieniu do niezawodnej eksploatacji pomp ciepła typu powietrze-woda z temperaturą do -23°C. Wysokowydajne energooszczędne pompy ładowania zasobnika buforowego lub wysokowydajne energooszczędne pompy solanki do solankowych systemów geotermalnych również uzyskują najlepsze współczynniki. Bogata gama produktów spełnia również wymagania skrajnych obszarów zastosowań – począwszy od pomp ciepła typu powietrze-woda przez pompy ciepła typu solanka-woda i woda-woda aż po pompy ciepła dużej mocy z temperaturą zasilania do 82°C albo wysokotemperaturowe pompy ciepła z temperaturą zasilania do 130°C. Firma OCHSNER gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność w standardzie – również to jest elementem tradycji przedsiębiorstwa.