Przyszłość zobowiązuje –
zrównoważona przedsiębiorczość w piątym pokoleniu

Właściwą drogę można obrać, stawiając sobie jasny cel – Karl Ochsner jest dalekowzrocznym przedsiębiorcą z jasnymi przekonaniami. Jako wizjoner i motywator prowadzi on firmę rodzinną w piątym pokoleniu. Znając korzenie i 150-letnią historię, w przeciągu kilku lat na nowo, trwale i przyszłościowo nadał kierunek rozwoju firmie OCHSNER Wärmepumpen GmbH. Otwarta kultura przedsiębiorstwa i duch zespołowy mają dla niego równie ważne znaczenie co nieustanne zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, klimatu i projekty społeczne.

Od regionalnej firmy rodzinnej do globalnego lidera technologicznego

Bezpośrednio po objęciu stanowiska Karl Ochsner musiał stawić czoła zawirowaniom w efekcie kryzysu finansowego 2008 roku. Przedsiębiorstwo wyszło z niego umocnione, stając się międzynarodowym liderem technologicznym i pionierem w kategorii przyjazności dla klimatu i odnawialnych źródeł energii. Partnerstwa strategiczne, perspektywiczne inwestycje w nowe technologie, w projekty badawcze oraz nowe rynki mają istotny wkład w tę zasługującą na uwagę historię sukcesu. Najnowszy rozdział – wyjątkowo udane wejście na rynek azjatycki z pozycją średniej wielkości przedsiębiorstwa

Pompy ciepła OCHSNER – siła z tradycji

Już w 1872 roku powstała siedziba główna firmy rodzinnej OCHSNER. Do znanych klientów należeli międzynarodowi producenci urządzeń oraz amerykańska marynarka wojenna US-Navy i NASA. Program produkcji sprężarek obejmował zarówno sprężarki tłokowe, jak i śrubowe o mocy do 500 kW. Firma OCHSNER Wärmepumpen GmbH została założona w 1978 roku i zawsze charakteryzowała się dbaniem o kwestie zużycia energii, pionierskim podejściem i innowacyjnością. Jako jeden z pierwszych producentów w Europie firma OCHSNER zaczęła produkować pompy ciepła na skalę przemysłową i jest dziś uważana za jednego ze światowych liderów technologicznych w tej branży. Od 1992 roku OCHSNER koncentruje się wyłącznie na branży pomp ciepła.

Inteligentna produkcja! MADE IN AUSTRIA

Pompy ciepła OCHSNER produkowane są wyłącznie w Austrii z wysokiej jakości komponentów. OCHSNER zwraca szczególną uwagę na aspekty Przemysłu 4.0 i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, takich jak druk 3D. W chwili obecnej z powodzeniem eksploatowanych jest ponad 150 000 pomp ciepła OCHSNER. Niektóre z naszych licznych referencji można znaleźć > tutaj.

Najnowocześniejsze sterowanie pomp ciepła OCHSNER

Życzenia odnoszące się do nowoczesnego systemu grzewczego są niezmiernie różnorodne. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak ogrzewanie, chłodzenie (na życzenie) i produkcja CWU rozwiązania OCHSNER umożliwiają także ogrzewanie basenu, integrację instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła, połączenie z internetem, połączenie z systemem sterowania budynku, tryb biwalentny z innymi wytwornicami ciepła i wiele innych. Umożliwia to nowoczesny system sterowania OCHSNER.

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa

OCHSNER oferuje kompleksową ofertę produktów od 2 do 2500 kW do źródeł ciepła: powietrze, ziemia lub woda. Na życzenie pompy ciepła OCHSNER są dostępne z dodatkową funkcją chłodzenia aktywnego – przez odwrócenie obiegu chłodniczego. Przyjemne chłodzenie odbywa się bez przeciągów i hałasu z wykorzystaniem istniejącego systemu rozprowadzania ciepła (na przykład ogrzewania ściennego, ogrzewania podłogowego lub specjalnych konwektorów). Produkcja CWU można się odbywać z wykorzystaniem pompy ciepła do ogrzewania lub za pomocą pompy ciepła do CWU EUROPA.

Efektywność i wydajność potwierdzona w badaniach

Pompy ciepła OCHSNER serii OCHSNER AIR (wcześniej GMLW) przez lata osiągają rekordową efektywność, szczytowe poziomy cichej pracy i zapewniają najniższe koszty ogrzewania. Również w przypadku energii geotermalnej OCHSNER znajduje się w czołówce pod względem efektywności energetycznej. Kupując pompę ciepła, należy zwrócić uwagę na europejski znak jakości EHPA. Producent jest uprawniony do umieszczania tego znaku wyłącznie na pompach ciepłą, które zostały poddane testom w rygorystycznych warunkach w niezależnych instytutach, i pod warunkiem spełniania wymagań związanych z serwisowaniem i dokumentacją.

Pełen asortyment

W firmie OCHSNER klient ma możliwość wyboru optymalnego systemu spełniającego jego potrzeby i wymagania lokalnych warunków. Ponieważ firma OCHSNER jako jedyny producent na rynku oferuje pełen asortyment pomp ciepła.

 • do wszystkich źródeł ciepła
 • do ogrzewania, chłodzenia i produkcji CWU
 • z aktywną funkcją chłodzenia
 • z najnowocześniejszą technologią sterowania
 • do systemów grzewczych z temperaturą zasilania do 68°C
 • w zakresie mocy od 2 do 2500 kW
 • z przeznaczeniem do domów jedno- i wielorodzinnych oraz dużych obiektów
 • w przypadku dużych obiektów z temperaturą zasilania do 130°C

Przewaga technologiczna i jakościowa

Firma OCHSNER udowadnia swoją przewagę technologiczną i jakościową na rynku pomp ciepła licznymi właściwościami technicznymi i funkcjami swoich rozwiązań. Zaliczają się do nich

 • najbezpieczniejsza w eksploatacji i najcichsza pompa ciepła split powietrze-woda wyróżniająca się najwyższą efektywnością
 • limity zastosowania pomp ciepła powietrze-woda w -23°C
 • pompy ciepła typu solanka-woda i woda-woda z temperaturą zasilania do 65°C
 • pompy ciepła woda-woda opcjonalnie z płaszczowo-rurowymi wymiennikami ciepła pełniącymi funkcję parownika
 • autoadaptacyjna (samoucząca się) krzywa grzewcza we wszystkich modelach
 • trzy zawory rozprężne w pompach ciepła powietrze-woda
 • maksymalna dyspozycyjność dzięki zarządzaniu bezpieczeństwem
 • sprężarka spiralna Prime Quality
 • wysokowydajna energooszczędna pompa ładowania zasobnika buforowego w standardzie w serii Golf
 • wysokowydajna energooszczędna pompa solanki do solankowych systemów geotermalnych
 • najłatwiejsze uruchomienie i parametryzacja instalacji za pomocą asystenta uruchomienia
 • pompy ciepła dużej mocy z temperaturą zasilania do 82°C, wysokotemperaturowe pompy ciepła z temperaturą zasilania do 130°C

Jakość, na której można stale polegać

Najwyższa jakość i żywotność to kryteria, które firma OCHSNER stosuje w odniesieniu do wszystkich pomp ciepła. Zdecydowane zarządzanie jakością i kultura przedsiębiorstwa ukierunkowana na potrzeby klientów oraz jakość są dla firmy OCHSNER tak samo oczywiste jak aktualne certyfikaty. Kupując pompę ciepłą OCHSNER, klienci decydują się na wybór ekologicznego ciepła, na którym mogą przez cały czas polegać.

Najwyższe standardy w zarządzaniu jakością

Pompy ciepła OCHSNER produkowane są wyłącznie w Austrii i Niemczech z wysokiej jakości komponentów. Najnowocześniejsze standardy i wszystkie istotne certyfikaty, takie jak ISO 9001:2015, zapewniają stałą, wysoką jakość produkcji. Swoim poddostawcom firma OCHSNER stawia tak samo wysokie wymagania jakościowe. Każda pompa ciepła przed wysyłką jest dokładnie kontrolowana i testowana w fabryce – z myślą o bezkompromisowej jakości. W efekcie nabywcy pomp ciepła OCHSNER bez wyjątku mogą liczyć na niezmiennie wysoką efektywność, bezpieczeństwo eksploatacji oraz długowieczność. Obecnie z powodzeniem eksploatowanych jest ponad 150 000 pomp ciepła OCHSNER.

Potwierdzona efektywność i najwyższa jakość

Pompy ciepła OCHSNER przez lata osiągają rekordową efektywność i szczytowe poziomy cichej pracy. W eksploatacji wyróżniają je najniższe koszty ogrzewania. Ponadto przedsiębiorstwo udostępnia przejrzyste informacje dotyczące efektywności pierwotnej produktów. Przekonująca wydajność – pompy ciepła OCHSNER również w przypadku powietrza jako źródła ciepła uzyskują najwyższe wskaźniki efektywności energetycznej aż do A+++. Klienci mogą postawić na efektywność i najwyższą jakość, zwracając uwagę na europejski znak jakości EHPA podczas zakupu pompy ciepła. Równie ważna jest odpowiednia klasa zasobników.

Klient jest w centrum uwagi – również po dokonaniu zakupu

Zadowolenie klientów ma w firmie OCHSNER najwyższy priorytet. Dlatego indywidualna obsługa nie kończy się na zakupie urządzenia. Serwis fabryczny również później świadczy usługi na terenie całego kraju. Klienci mogą korzystać z pomocy kompetentnych i niezawodnych pracowników, którzy są dostępni przez cały czas. Dodatkowo firma OCHSNER oferuje możliwość zdalnej konserwacji wielu produktów przez internet. W bieżących ocenach uzyskiwanych przez certyfikowany system ankietowania SMS serwis fabryczny regularnie zdobywa najwyższe noty. Również na tym polu widać, na czym polega różnica – jakość, przyszłościowa technologia i ukierunkowanie na potrzeby klientów wyznaczają złoty standard w wysoce nowoczesnej technologii pomp ciepła.

Lider w zakresie technologii ekologicznego ciepła

Od początku istnienia cechą charakterystyczną przedsiębiorstwa są nieustanne innowacje. Z regionalnego dostawcy średniej wielkości firma OCHSNER przeobraziła się w międzynarodowego lidera w zakresie technologii nowoczesnych, ekologicznych systemów pomp ciepła. Jako jeden z pierwszych producentów OCHSNER na wczesnym etapie rozpoczął produkcję pomp ciepła w skali przemysłowej. Produkty do dzisiaj są wytwarzane wyłącznie w Austrii i Niemczech. Inteligentne technologie, takie jak druk 3D, oraz zastosowania Przemysłu 4.0 łączą perfekcję z wysoką efektywnością. Zoptymalizowane i oparte na standardach procesy rozwoju i zmian produktowych są podstawą nieustannego udoskonalania. Duch innowacyjności i ciekawość są paliwem napędowym każdego pracownika OCHSNER z osobna. Zawsze przed oczami – konkretna korzyść dla klientów w połączeniu z optymalnym stosunkiem ceny do jakości i najwyższą efektywnością ekologiczną.

Codzienna praca w duchu innowacyjności

Wprowadzając przyszłościowe innowacje, firma OCHSNER wspiera rozwój technologiczny. Dysponując budżetem średnio na poziomie 6 procent obrotów, dział badań i rozwoju stanowi podstawę sukcesu przedsiębiorstwa i projektuje efektywne produkty z uwzględnieniem wymogów ochrony zasobów naturalnych. Potwierdzeniem wiodącej pozycji technologicznej są regularnie zdobywane najwyższe notowania w niezależnych testach. W ten sposób pompy ciepła powietrze-woda OCHSNER regularnie ustanawiają rekordy efektywności oraz uzyskują najlepsze parametry w zakresie cichej pracy oraz zapewniają najniższe koszty ogrzewania. Również w przypadku wykorzystywania ciepła geotermalnego oraz wody gruntowej firma OCHSNER przykłada wagę do innowacji, efektywności energetycznej oraz niezawodności.

Pełen asortyment z przyszłościową technologią

Klienci mają do dyspozycji pełen asortyment pomp ciepła, który optymalnie spełnia najróżniejsze wymagania i odpowiada warunkom lokalnym. Jako jedyny producent na rynku firma OCHSNER oferuje przyszłościowe rozwiązania do wszystkich źródeł ciepła, do ogrzewania, chłodzenia i produkcji CWU, do domów jedno- oraz wielorodzinnych i dużych obiektów. Najnowocześniejsze technologie sterowania oparte na własnych projektach zapewniają bezkonkurencyjnie efektywne i komfortowe zaopatrzenie w ciepło w zakresie mocy od 2 do 2500 kW. Wskaźnik eksportu wynoszący 80 procent odzwierciedla międzynarodowe przywództwo technologiczne.

Rozwiązania na miarę potrzeb z dużą wartością dodaną

Produkty marki OCHSNER są w najmniejszym szczególe dopracowane pod względem jakości i wartości dodanych z myślą o klientach. Udowadnia to na przykład najbezpieczniejsza w eksploatacji i najcichsza pompa ciepła split powietrze-woda wyróżniająca się najwyższą efektywnością. Inżynierowie firmy OCHSNER nieustannie pracują nad rozszerzaniem granic – na przykład w odniesieniu do niezawodnej eksploatacji pomp ciepła typu powietrze-woda z temperaturą do -23°C. Wysokowydajne energooszczędne pompy ładowania zasobnika buforowego lub wysokowydajne energooszczędne pompy solanki do solankowych systemów geotermalnych również uzyskują najlepsze współczynniki. Bogata gama produktów spełnia również wymagania skrajnych obszarów zastosowań – począwszy od pomp ciepła typu powietrze-woda przez pompy ciepła typu solanka-woda i woda-woda aż po pompy ciepła dużej mocy z temperaturą zasilania do 82°C albo wysokotemperaturowe pompy ciepła z temperaturą zasilania do 130°C. Firma OCHSNER gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność w standardzie – również to jest elementem tradycji przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z partnerem systemowym OCHSNER

Szukasz idealnego rozwiązania do ogrzewania domu? Firma OCHSNER lub jej regionalny partner systemowy chętnie udzieli niewiążącej porady. Czekamy na wiadomość od Ciebie!

Dalej