Gruntowe pompy ciepła OCHSNER

Geotermia dla domu

Gruntowe pompy ciepła OCHSNER stanowią rozwiązanie sprawdzone od dziesięcioleci i pobierają ciepło z gruntu, które wykorzystywane jest do ekologicznego i efektywnego ogrzewania budynków. Ponieważ w przypadku tego źródła energii przez cały rok odnotowuje się niewielkie wahania temperatury, gruntowe pompy ciepła firmy OCHSNER bez wyjątku niezawodnie uzyskują bardzo dobre współczynniki efektywności.

Przegląd produktów

6 - 78 kW
OCHSNER TERRA
Gruntowe pompy ciepła solanka-woda OCHSNER pozwalają na wszystkie sposoby wykorzystać niewyczerpane źródło ciepła, jakim jest grunt, z bardzo wysoką efektywnością do ogrzewania i produkcji CWU. Niektóre modele mogą działać również w trybie chłodzenia aktywnego i pasywnego. Urządzenia solanka-woda Ochsner czerpią ciepło z gruntu na trzy sposoby: ułożonymi poziomo w ziemi kolektorami płaskimi, kolektorami spiralnymi lub pionowo umieszczonymi sondami gruntowymi.

Przepis firmy OCHSNER na sukces!
Zawsze optymalne wykorzystanie energii geotermalnej

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują równomierny poziom temperatury gruntu będący stałym i niezawodnym źródłem energii. W zależności od warunków na miejscu energię można czerpać na dwa sposoby: za pośrednictwem kolektorów płaskich montowanych poziomo w ziemi lub sond gruntowych instalowanych pionowo. W obu przypadkach ciepło jest pobierane z ziemi i w efekcie procesu termodynamicznego w pompie ciepła temperatura jest podwyższana. Z energii tej może korzystać system grzewczy lub instalacja do produkcji CWU.

Bezpłatna energia geotermalna

Bezpłatna energia geotermalna jest wykorzystywana do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w procesie termodynamicznym pompy ciepła.

Regulacja temperatury z udziałem gruntowej pompy ciepła OCHSNER: chłodzenie i ładowanie magazynu energii

Nabywcy mogą dobrać gruntową pompę ciepła OCHSNER w sposób pozwalający na wykorzystywanie jej latem również do chłodzenia i regulacji temperatury. Do wyboru są dwie metody chłodzenia. Chłodzenie pasywne odprowadza ciepło z ogrzewania powierzchniowego przez sondy gruntowe do gruntu. Ponieważ ziemia mająca stałe temperatury latem jest o 10°C chłodniejsza niż powietrze w budynku, temperaturę w pomieszczeniach można obniżyć o kilka stopni. Koszty energii są minimalne, ponieważ uruchamiana jest jedynie pompa obiegowa nośnika ciepła w sondach gruntowych. W przypadku chłodzenia aktywnego proces pracy pompy ciepła jest odwracany. Pompa ciepła wykorzystuje w tym przypadku dom jako źródło ciepła i odprowadza energię cieplną przez kolektory płaskie lub sondy gruntowe na zewnątrz. Zużycie energii elektrycznej jest nieco wyższe niż w przypadku chłodzenia pasywnego, za to moc chłodnicza jest znacznie wyższa i łatwiej ją kontrolować. W przypadku kolektorów płaskich w gruncie można realizować wyłącznie chłodzenie aktywne. Więcej informacji na temat chłodzenia z udziałem pomp ciepła OCHSNER można znaleźć tutaj.

Uzysk ciepła w zimnej porze roku

Do regulacji temperatury za pośrednictwem pompy ciepła OCHSNER wykorzystywany jest magazyn ciepła, którym jest gleba. Dlatego ciepło odpadowe z budynku może zwiększyć uzysk ciepła w zimnej porze roku.

Pięć pytań dotyczących gruntowych pomp ciepła

Do wychłodzenia ogrodu z widocznymi śladami na pokrywie roślinnej może dochodzić tylko w sytuacji, gdy dobrana została zbyt mała powierzchnia kolektora. Partner systemowy OCHSNER zajmujący się profesjonalnym projektowaniem i wymiarowaniem oprócz zebrania kluczowych danych pobiera również próbki gleby lub korzysta z danych doświadczalnych w regionie. Zaleca się wyznaczenie rezerwy powierzchni kolektora z myślą o ewentualnym zwiększeniu liczby domowników lub późniejszej dobudowie.

Systemy geotermalne OCHSNER nie wymagają niemal żadnej konserwacji. Kolektory płaskie i sondy gruntowe są niezmiernie długowieczne i trwałe, zwykle nie wymagają przeprowadzania prac konserwacyjnych ani serwisowych. Zalecany jest przegląd całej instalacji jeden raz w roku.

Kolektory gruntowe pod warunkiem właściwego zaprojektowania układane są dostatecznie głęboko w ziemi w obszarze, w którym nie panuje mróz. Stąd zamarznięcie jest wykluczone.

Kolektory powierzchniowe z zasady podlegają obowiązkowi zgłoszenia, natomiast sondy gruntowe instalowane na głębokości ponad 100 m zawsze wymagają uzyskania zezwolenia niższego urzędu ds. gospodarki wodnej i krajowego urzędu geologii.

Naturalne i ciepłe materiały. Powierzchnie dekoracyjne jednostek wewnętrznych

Satynowana powierzchnia typu jedwabisty mat z charakterystycznym czerwonym paskiem ozdobnym nadaje jednostce wewnętrznej pompy ciepła Ochsner ciepły wygląd i wrażenia dotykowe. W efekcie zastosowania naturalnych, ciepłych materiałów na obudowie pompy ciepła dokonano przeobrażenia produktu technicznego w ciekawy element wyposażenia wnętrz. Istnieje możliwość wyboru spośród 6 wzorów.

Powierzchnie dekoracyjne

  • Dobór powierzchni dekoracyjnych ułatwiają dostępne karty wzorników. W celu ich uzyskania prosimy o kontakt z dystrybutorem OCHSNER.
  • Różnice w stosunku do oryginalnych powierzchni dekoracyjnych wynikają z technologii druku.

Atrakcyjne dotacje do pomp ciepła

Dostępny jest szereg licznych różnych dotacji regionalnych lub dopłat pośrednich z programów wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego i modernizacji budynków mieszkalnych. Niektórzy dostawcy energii oferują wsparcie finansowe lub specjalne taryfy energii elektrycznej.

Dalej

OCHSNER Pompy ciepla