Gruntowe pompy ciepła OCHSNER

Geotermia dla domu

Gruntowe pompy ciepła OCHSNER stanowią rozwiązanie sprawdzone od dziesięcioleci i pobierają ciepło z gruntu, które wykorzystywane jest do ekologicznego i efektywnego ogrzewania budynków. Ponieważ w przypadku tego źródła energii przez cały rok odnotowuje się niewielkie wahania temperatury, gruntowe pompy ciepła firmy OCHSNER bez wyjątku niezawodnie uzyskują bardzo dobre współczynniki efektywności.

Przegląd produktów

6 - 78 kW
OCHSNER TERRA
Gruntowe pompy ciepła solanka-woda OCHSNER pozwalają na wszystkie sposoby wykorzystać niewyczerpane źródło ciepła, jakim jest grunt, z bardzo wysoką efektywnością do ogrzewania i produkcji CWU. Niektóre modele mogą działać również w trybie chłodzenia aktywnego i pasywnego. Urządzenia solanka-woda Ochsner czerpią ciepło z gruntu na trzy sposoby: ułożonymi poziomo w ziemi kolektorami płaskimi, kolektorami spiralnymi lub pionowo umieszczonymi sondami gruntowymi.

Przepis firmy OCHSNER na sukces!
Zawsze optymalne wykorzystanie energii geotermalnej

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują równomierny poziom temperatury gruntu będący stałym i niezawodnym źródłem energii. W zależności od warunków na miejscu energię można czerpać na dwa sposoby: za pośrednictwem kolektorów płaskich montowanych poziomo w ziemi lub sond gruntowych instalowanych pionowo. W obu przypadkach ciepło jest pobierane z ziemi i w efekcie procesu termodynamicznego w pompie ciepła temperatura jest podwyższana. Z energii tej może korzystać system grzewczy lub instalacja do produkcji CWU.

Przepis firmy OCHSNER na sukces!
Zawsze optymalne wykorzystanie energii geotermalnej

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują równomierny poziom temperatury gruntu będący stałym i niezawodnym źródłem energii. W zależności od warunków na miejscu energię można czerpać na dwa sposoby: za pośrednictwem kolektorów płaskich montowanych poziomo w ziemi lub sond gruntowych instalowanych pionowo. W obu przypadkach ciepło jest pobierane z ziemi i w efekcie procesu termodynamicznego w pompie ciepła temperatura jest podwyższana. Z energii tej może korzystać system grzewczy lub instalacja do produkcji CWU.

Bezpłatna energia geotermalna

Bezpłatna energia geotermalna jest wykorzystywana do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w procesie termodynamicznym pompy ciepła.

Regulacja temperatury z udziałem gruntowej pompy ciepła OCHSNER: chłodzenie i ładowanie magazynu energii

Nabywcy mogą dobrać gruntową pompę ciepła OCHSNER w sposób pozwalający na wykorzystywanie jej latem również do chłodzenia i regulacji temperatury. Do wyboru są dwie metody chłodzenia. Chłodzenie pasywne odprowadza ciepło z ogrzewania powierzchniowego przez sondy gruntowe do gruntu. Ponieważ ziemia mająca stałe temperatury latem jest o 10°C chłodniejsza niż powietrze w budynku, temperaturę w pomieszczeniach można obniżyć o kilka stopni. Koszty energii są minimalne, ponieważ uruchamiana jest jedynie pompa obiegowa nośnika ciepła w sondach gruntowych. W przypadku chłodzenia aktywnego proces pracy pompy ciepła jest odwracany. Pompa ciepła wykorzystuje w tym przypadku dom jako źródło ciepła i odprowadza energię cieplną przez kolektory płaskie lub sondy gruntowe na zewnątrz. Zużycie energii elektrycznej jest nieco wyższe niż w przypadku chłodzenia pasywnego, za to moc chłodnicza jest znacznie wyższa i łatwiej ją kontrolować. W przypadku kolektorów płaskich w gruncie można realizować wyłącznie chłodzenie aktywne. Więcej informacji na temat chłodzenia z udziałem pomp ciepła OCHSNER można znaleźć tutaj.

Uzysk ciepła w zimnej porze roku

Do regulacji temperatury za pośrednictwem pompy ciepła OCHSNER wykorzystywany jest magazyn ciepła, którym jest gleba. Dlatego ciepło odpadowe z budynku może zwiększyć uzysk ciepła w zimnej porze roku.

Pięć pytań dotyczących gruntowych pomp ciepła

Do wychłodzenia ogrodu z widocznymi śladami na pokrywie roślinnej może dochodzić tylko w sytuacji, gdy dobrana została zbyt mała powierzchnia kolektora. Partner systemowy OCHSNER zajmujący się profesjonalnym projektowaniem i wymiarowaniem oprócz zebrania kluczowych danych pobiera również próbki gleby lub korzysta z danych doświadczalnych w regionie. Zaleca się wyznaczenie rezerwy powierzchni kolektora z myślą o ewentualnym zwiększeniu liczby domowników lub późniejszej dobudowie.

Kolektory gruntowe pod warunkiem właściwego zaprojektowania układane są dostatecznie głęboko w ziemi w obszarze, w którym nie panuje mróz. Stąd zamarznięcie jest wykluczone.

Kolektory gruntowe pod warunkiem właściwego zaprojektowania układane są dostatecznie głęboko w ziemi w obszarze, w którym nie panuje mróz. Stąd zamarznięcie jest wykluczone.

Systemy geotermalne OCHSNER nie wymagają niemal żadnej konserwacji. Kolektory płaskie i sondy gruntowe są niezmiernie długowieczne i trwałe, zwykle nie wymagają przeprowadzania prac konserwacyjnych ani serwisowych. Zalecany jest przegląd całej instalacji jeden raz w roku.

Systemy geotermalne OCHSNER nie wymagają niemal żadnej konserwacji. Kolektory płaskie i sondy gruntowe są niezmiernie długowieczne i trwałe, zwykle nie wymagają przeprowadzania prac konserwacyjnych ani serwisowych. Zalecany jest przegląd całej instalacji jeden raz w roku.

Kolektory powierzchniowe z zasady podlegają obowiązkowi zgłoszenia, natomiast sondy gruntowe instalowane na głębokości ponad 100 m zawsze wymagają uzyskania zezwolenia niższego urzędu ds. gospodarki wodnej i krajowego urzędu geologii.

Kolektory powierzchniowe z zasady podlegają obowiązkowi zgłoszenia, natomiast sondy gruntowe instalowane na głębokości ponad 100 m zawsze wymagają uzyskania zezwolenia niższego urzędu ds. gospodarki wodnej i krajowego urzędu geologii.

Naturalne i ciepłe materiały. Powierzchnie dekoracyjne jednostek wewnętrznych

Satynowana powierzchnia typu jedwabisty mat z charakterystycznym czerwonym paskiem ozdobnym nadaje jednostce wewnętrznej pompy ciepła Ochsner ciepły wygląd i wrażenia dotykowe. W efekcie zastosowania naturalnych, ciepłych materiałów na obudowie pompy ciepła dokonano przeobrażenia produktu technicznego w ciekawy element wyposażenia wnętrz. Istnieje możliwość wyboru spośród 6 wzorów.

Powierzchnie dekoracyjne

  • Dobór powierzchni dekoracyjnych ułatwiają dostępne karty wzorników. W celu ich uzyskania prosimy o kontakt z dystrybutorem OCHSNER.
  • Różnice w stosunku do oryginalnych powierzchni dekoracyjnych wynikają z technologii druku.

Atrakcyjne dotacje do pomp ciepła

Dostępny jest szereg licznych różnych dotacji regionalnych lub dopłat pośrednich z programów wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego i modernizacji budynków mieszkalnych. Niektórzy dostawcy energii oferują wsparcie finansowe lub specjalne taryfy energii elektrycznej.

Dalej

OCHSNER Pompy ciepla