Dostawca usług:

OCHSNER Wärmepumpen GmbH

A 3350 Haag, Ochsner-Straße 1 (Centrala/zakład)
A-4021 Linz, Bockgasse 2a (Rejestr przedsiębiorców)
Tel. +43 (0)5 04245-8
E-Mail: kontakt(at)ochsner.com
Strona internetowa: www.ochsner.com

Dyrektorzy zarządzający: Karl Ochsner, Marco Schäfer
Rejestr przedsiębiorców: Landesgericht Linz / FN 85708t
VAT-UE: ATU59278427
Przynależność do izby: Izba Gospodarcza Górnej Austrii (Wirtschaftkammer Oberösterreich)

Informacje o prawie autorskim

Ochrona danych

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści niniejszego projektu internetowego zostały starannie zweryfikowane i opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą. Jednak w odniesieniu do prezentowanych w tym miejscu informacji nie gwarantuje się ich kompletności, aktualności, jakości i poprawności. Nie przejmujemy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kierowania się treściami niniejszego serwisu internetowego lub ich wykorzystywania.

Odgraniczenie

Nasz serwis internetowy zawiera linki do zewnętrznych serwisów internetowych stron trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie przejmujemy odpowiedzialności za obce treści. Za treści na stronach, do których prowadzą linki, odpowiedzialność ponosi w każdym przypadku dany właściciel lub dostawca. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone w chwili zamieszczenia linków pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. W chwili zamieszczenia linków nie stwierdzono sprzeczności treści z prawem. Jednak nie można od nas wymagać nieustannej kontroli merytorycznej stron, do których prowadzą linki, bez konkretnych podejrzeń naruszenia prawa. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniach prawa tego rodzaju linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Naruszenie praw ochronnych

poczty elektronicznej, abyśmy mogli sprawnie podjąć odpowiednie działania.

Google Analytics

Wyłączanie obsługi Google Analytics

  • Funkcję gromadzenia danych użytkownika przez Google Analytics można w zasadzie wyłączyć we wszystkich serwisach internetowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  • Funkcję gromadzenia danych użytkownika przez Google Analytics można wyłączyć tylko w tym serwisie internetowym, klikając następujący link. Zapisany zostanie plik cookie „opt-out”, który będzie uniemożliwiać gromadzenie danych użytkownika w trakcie przyszłych odwiedzin tego serwisu internetowegoKliknij tutaj, aby zrezygnować z analizy przez narzędzie Google Analytics. .

 

Pochodzenie ilustracji / źródła


iStockphoto LP, AB T2G 1M8 Calgary, Kanada
Ochsner Wärmepumpen GmbH, A-4020 Linz


Koncepcja, projekt i realizacja > identity werbedesign

Profile w portalach społecznościowych by @Die Mediax GmbH

Ogólne Warunki Handlowe

sales(at)ochsner.at lub sales(at)ochsner.de. Inaczej brzmiące warunki zakupów klienta nie stanowią treści umowy.


Warunki zakupów