Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników w naszym serwisie internetowym jest firma OCHSNER Wärmepumpen GmbH Austria. Nasze dane można znaleźć w dziale Redakcja. Pełnomocnikiem ds. ochrony danych firmy OCHSNER Wärmepumpen GmbH Niemcy jest DataCo GmbH, Dr. Patrick Schweisthal, Siegfriedstraße 8, 80803 Monachium, Niemcy, tel.: +4989 740045840, datenschutz@dataguard.de, www.dataguard.de. Ochronę danych osobowych użytkowników traktujemy bardzo poważnie. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami w sprawie ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności. Dane użytkowników nie są przekazywane innym odbiorcom bez wyraźnej zgody użytkowników.

Pliki cookie

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie zwiększają komfort przeglądania i efektywność korzystania z serwisów internetowych. Plik cookie jest niewielkim plikiem tekstowym służącym do zapisywania informacji. Podczas odwiedzin serwisu internetowego serwis może zapisywać plik cookie na komputerze użytkownika serwisu. Podczas kolejnych odwiedzin serwisu internetowego przez użytkownika serwis może odczytać dane z wcześniej zapisanego pliku cookie i na przykład sprawdzić, czy użytkownik odwiedził już wcześniej serwis i jakie działy serwisu szczególnie się interesowały. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Wikipedii

ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIE
Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może określić sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę oraz to, jakie pliki cookie będą akceptowane lub odrzucane. Miejsce, w którym znajdują się te ustawienia, zależy od danej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji pomocy danej przeglądarki internetowej. W przypadku ograniczenia korzystania z plików cookie funkcje tego serwisu internetowego niekiedy mogą być niedostępne w pełnym zakresie.

PLIKI COOKIE W NASZYM SERWISIE INTERNETOWYM
Akceptacja plików cookie – dopuszcza zapisywanie zgody na obsługę plików cookie.

Google Analytics

Niniejszy serwis internetowy korzysta z narzędzia Google Analytics służącego do analizy statystyk serwisów www firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google”), podstawą prawną jest przeważający uzasadniony interes (analiza korzystania z serwisu internetowego). W tym celu z firmą Google zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych zamówień. Z chwilą wyświetlenia naszego serwisu internetowego za pośrednictwem oprogramowania nawiązywane jest połączenie z serwerami Google i dane przesyłane są do serwerów Google częściowo znajdujących się w USA. Ponadto narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do zapisywania informacji dotyczących użytkownika serwisu internetowego oraz do analizy korzystania z serwisu internetowego przez użytkownika. Niniejszy serwis internetowy wykorzystuje funkcję „Aktywacja anonimizacji adresu IP”. Dzięki niej adres IP użytkownika jest wcześniej skracany przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Zgodnie z informacjami firmy Google firma Google będzie wykorzystywać gromadzone dane do analizy sposobu korzystania z serwisu internetowego w celu opracowywania raportów z aktywności w serwisie internetowym oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu internetowego i z internetu. Firma Google w razie potrzeby będzie również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google Google bądź Google Analytics.

WYŁĄCZANIE OBSŁUGI GOOGLE ANALYTICS

  • Funkcję gromadzenia danych użytkownika przez Google Analytics można w zasadzie wyłączyć we wszystkich serwisach internetowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • Funkcję gromadzenia danych użytkownika przez Google Analytics można wyłączyć tylko w tym serwisie internetowym, klikając następujący link. Zapisany zostanie plik cookie „opt-out”, który będzie uniemożliwiać gromadzenie danych użytkownika w trakcie przyszłych odwiedzin tego serwisu internetowego Kliknij tutaj, aby zrezygnować z analizy przez narzędzie Google Analytics. .

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING
Nasze serwisy internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami konwersji na innym urządzeniu zwanymi Google AdWords i Google DoubleClick. Ich dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funkcja ta umożliwia powiązanie grup docelowych do kampanii reklamowych utworzonych przez Google Analytics Remarketing z funkcjami konwersji na innym urządzeniu Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane przekazy reklamowe uwzględniające zainteresowania dostosowane w zależności od wcześniejszych preferencji korzystania i surfowania na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być wyświetlane również na innym urządzeniu końcowym (na przykład na tablecie lub komputerze stacjonarnym). Po wyrażeniu odpowiedniej zgody Google w tym celu kojarzy historię przeglądarki i aplikacji internetowej z kontem Google użytkownika. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik loguje się do swojego konta Google, wyświetlane są te same spersonalizowane przekazy reklamowe. W ramach wsparcia tej funkcji narzędzie Google Analytics gromadzi identyfikatory użytkowników uwierzytelniane przez Google, które przejściowo są kojarzone z naszymi danymi Google Analytics w celu określenia i tworzenia grup docelowych do wyświetlania tych samych reklam na różnych urządzeniach. Funkcję remarketingu / targetingu można na stałe wyłączyć, dezaktywując na koncie Google spersonalizowane reklamy; w tym celu należy skorzystać z tego samego linku: www.google.com/settings/ads/onweb/. Zestawianie zgromadzonych danych w koncie Google odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, której można udzielić i którą można wycofać w firmie Google (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie są zestawiane na koncie Google (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub nie wyraził zgody na ich łączenie), gromadzenie danych następuje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Uzasadniony interes wynika z tego, że dostawca serwisu internetowego chce wykorzystywać anonimizowaną analizę odwiedzających serwis w celach reklamowych. Bliższe informacje oraz zasady ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: www.google.com/policies/technologies/ads/.

GOOGLE ADWORDS
Niniejszy serwis internetowy korzysta z systemu Google AdWords. AdWords jest internetowym programem reklamowym firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). W ramach Google AdWords stosujemy tak zwane śledzenie konwersji. Po kliknięciu reklamy zamieszczonej przez Google zapisywany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tego serwisu internetowego przed upływem ważności pliku cookie, firma Google i my możemy stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie ma możliwości śledzenia plików cookie przez serwisy internetowe klientów AdWords. Informacje zdobyte za pomocą plików cookie do konwersji wykorzystywane są do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę oraz zostali przekierowani na stronę zawierającą tag śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymują oni informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkowników. Aby nie uczestniczyć w śledzeniu, można odwołać zgodę na korzystanie, dezaktywując plik cookie do śledzenia konwersji firmy Google w prosty sposób w ustawieniach użytkownika w przeglądarce internetowej. W ten sposób użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Zapisywanie „plików cookie do konwersji” odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Uzasadnionym interesem dostawcy serwisu internetowego jest analiza preferencji użytkownika w celu optymalizacji swojej oferty reklamowej, jak również swojej reklamy. Więcej informacji na temat narzędzia Google AdWords oraz śledzenia konwersji Google można znaleźć w zasadach ochrony danych Google: www.google.de/policies/privacy/. W przeglądarce można wprowadzić ustawienia, dzięki którym wyświetlana będzie informacja o próbie zapisywania plików cookie i użytkownik będzie mógł zezwalać na zapisywanie tylko w indywidualnym przypadku, w określonych przypadkach lub całkowicie wyłączyć obsługę plików cookie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookie funkcje niniejszego serwisu internetowego mogą zostać ograniczone.

Google Maps
Ten serwis internetowy za pomocą klucza API korzysta z usługi Google Maps. Ich dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisywanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Dostawca niniejszego serwisu internetowego nie ma wpływu na tego rodzaju przetwarzanie danych. Usługa Google Maps jest wykorzystywana w interesie ciekawej prezentacji naszych ofert w internecie i łatwego odnajdywania miejsc wskazanych przez nas w serwisie internetowym. Taka możliwość stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Piksel Facebooka

Niniejszy serwis internetowy korzysta z Piksela Facebooka, narzędzia analitycznego Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”), podstawą prawną jest przeważający uzasadniony interes (analiza korzystania z serwisu internetowego). W tym celu z firmą Facebook zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych zamówień. Dane są częściowo przesyłane do USA. Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Tarczy Prywatności. Z chwilą wyświetlenia naszego serwisu internetowego za pośrednictwem oprogramowania nawiązywane jest połączenie z serwerami Facebooka i dane przesyłane są do serwerów Facebooka częściowo znajdujących się w USA. Ponadto Piksel Facebooka wykorzystuje pliki cookie do zapisywania informacji dotyczących użytkownika serwisu internetowego oraz do analizy korzystania z serwisu internetowego przez użytkownika. Zgodnie z informacjami firmy Facebook firma Facebook będzie wykorzystywać gromadzone dane do analizy korzystania z serwisu internetowego w celu opracowywania raportów z aktywności w serwisie internetowym oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu internetowego i z internetu. Firma Facebook w razie potrzeby będzie również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Facebook. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników przez Facebooka można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

WYŁĄCZANIE PIKSELA FACEBOOKA
Gromadzeniu danych użytkownika w niniejszym serwisie internetowym przez Piksel Facebooka można zapobiec, zaznaczając poniższe pole wyboru. Zapisany zostanie plik cookie „opt-out” zapobiegający gromadzeniu danych użytkownika w trakcie przyszłych odwiedzin niniejszego serwisu internetowego. Piksel Facebooka jest

WYŁĄCZANIE PIKSELA FACEBOOKA
Gromadzeniu danych użytkownika w niniejszym serwisie internetowym przez Piksel Facebooka można zapobiec, zaznaczając poniższe pole wyboru. Zapisany zostanie plik cookie „opt-out” zapobiegający gromadzeniu danych użytkownika w trakcie przyszłych odwiedzin niniejszego serwisu internetowego. Piksel Facebooka jest

Formularze

KONTAKT / ZAPYTANIE
Po przesłaniu formularza podane wyżej dane będą przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny za prawną ochronę danych OCHSNER Wärmepumpen GmbH, 4021 Linz, Bockgasse 2a, Austria, datenschutz@ochsner.com w celu realizacji zapytania na podstawie zgody udzielonej poprzez przesłanie formularza. Dane będą dodatkowo przetwarzane na potrzeby przesyłania reklam bezpośrednich. Takie przetwarzanie daje się pogodzić z pierwotnym celem przetwarzania, na tej samej podstawie prawnej aż do wniesienia sprzeciwu. Nie istnieje prawne ani umowne zobowiązanie do udostępniania danych osobowych. Skutkiem nieudostępnienia jest jedynie brak możliwości przesłania sprawy przez użytkownika i przetwarzania jej z naszej strony. Poprzez zaznaczenie pola wyboru wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych w celu przesyłania newslettera na adres poczty elektronicznej przez podmiot odpowiedzialny za prawną ochronę danych OCHSNER Wärmepumpen, 4021 Linz, Bockgasse 2a, Austria, datenschutz@ochsner.com, na podstawie zgody aż do odwołania bądź wniesienia sprzeciwu. Nie istnieje prawne ani umowne zobowiązanie do udostępniania danych osobowych. Skutkiem niewyrażenia zgody jest jedynie brak możliwości otrzymywania newslettera na adres poczty elektronicznej. W dowolnej chwili masz prawo do odwołania zgody w formie pisemnej, przy czym nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem na podstawie udzielonej zgody do chwili odwołania. W taki sam sposób możesz również wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania reklam bezpośrednich. W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu przesyłania reklam bezpośrednich. Masz prawo do powiadomienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1010 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at).

NEWSLETTER
Poprzez przesłanie formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez podmiot odpowiedzialny za prawną ochronę danych OCHSNER Wärmepumpen, 4021 Linz, Bockgasse 2a, Austria, datenschutz@ochsner.com, w celu przesyłania newslettera na adres poczty elektronicznej na podstawie zgody aż do odwołania bądź wniesienia sprzeciwu. Nie istnieje prawne ani umowne zobowiązanie do udostępniania danych osobowych lub udzielenia zgody. Skutkiem nieudostępnienia bądź nieudzielenia zgody jest jedynie brak możliwości otrzymywania przez Ciebie informacji. W dowolnej chwili masz prawo do odwołania zgody w formie pisemnej lub poprzez kliknięcie linku służącego do rezygnacji, przy czym nie ma to wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem na podstawie udzielonej zgody do chwili odwołania. W taki sam sposób możesz również wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania reklam bezpośrednich. W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu przesyłania reklam bezpośrednich. Masz prawo do powiadomienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1010 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at).

Do przesyłania naszego newslettera wykorzystujemy oprogramowanie rapidmail. Dlatego Twoje dane zostaną przesłane do firmy rapidmail GmbH. Jednak firma rapidmail GmbH nie może wykorzystywać Twoich danych do celów innych niż przesyłanie newslettera. Firma rapidmail GmbH nie ma prawa do przekazywania ani sprzedaży Twoich danych. rapidmail jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą oprogramowania do newsletterów, który został starannie wybrany zgodnie z wymaganiami rozporządzenia RODO i niem. ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

 

YouTube

Nasz serwis internetowy wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube prowadzonego przez firmę Google. Dostawcą stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. W trakcie odwiedzin jednej z naszych stron, na których zamieszczona jest wtyczka YouTube, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube. Do serwera YouTube przesłana zostanie informacja o naszych stronach, które odwiedziłeś. Jeśli będziesz zalogowany do konta YouTube, firma YouTube będzie mieć możliwość przypisania Twoich preferencji serwowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Serwis YouTube jest wykorzystywany w interesie ciekawej prezentacji naszych ofert internetowych. Taka możliwość stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Bliższe informacje na temat wykorzystywania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube: policies.google.com/privacy.

The Trade Desk

Na tej stronie korzystamy z narzędzia firmy The Trade Desk, Inc. (42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001), które zbiera dane do celów analizy, marketingu i optymalizacji, a tym samym pomaga nam ulepszać nasze działania marketingowe i naszą stronę internetową. Zebrane dane są wykorzystywane przez The Trade Desk do tworzenia anonimowych profili użytkowania. Do gromadzenia danych wykorzystywane są pseudonimowe numery identyfikacyjne online (identyfikator online), takie jak identyfikatory plików cookie, adres IP, identyfikator reklamowy. Nie są tu przechowywane żadne jednoznaczne dane użytkownika, takie jak imię i nazwisko lub adres. Zarówno identyfikator cookie, jak i identyfikator reklamowy umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego i przeglądarki internetowej. Politykę prywatności Trade Desk można znaleźć tutaj: https://www.thetradedesk.com/general/privacy 

Pliki cookie Trade Desk: TDCPM, TDID

Jeśli nie chcesz, aby The Trade Desk gromadziło dane, możesz sprzeciwić się temu, klikając poniższy link i dezaktywować gromadzenie danych. W takim przypadku na Twoim komputerze zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji:

http://insight.adsrvr.org/track/stop?action=dooptout 

Ten plik cookie rezygnacji nie może zostać usunięty, dopóki sprzeciwia się przechowywaniu danych i dotyczy tylko używanej przeglądarki, a tym samym urządzenia, na którym przeglądarka jest używana.

Czas przechowywania danych:
Pliki cookie tracą ważność po 12 miesiącach.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO). Zgodę możesz w dowolnej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania danych z prawem.

Twoje prawa

Masz prawo do powiadomienia, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do odwołania ewentualnie udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgód nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych do chwili odwołania z prawem. Możesz wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania reklam bezpośrednich. W przypadku sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu przesyłania reklam bezpośrednich. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1010 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at).