Chcesz porozmawiać osobiście?

Z naszym pogotowiem technicznym w Niemczech, Austrii i Szwajcarii można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 18:00.
Nasz serwis fabryczny jest dostępny pod następującymi numerami infolinii:

Polska

Service Manager: + 48 883 845 930

Office: + 48 662 107 692

kontakt(at)ochsner.pl

Najlepsze noty dla serwisu fabrycznego OCHSNER!

Nasze bieżące ankiety przeprowadzone do tej pory przez certyfikowany system ankietowania SMS z 50 000 klientami (stan na 10.01.2023) potwierdzają pełne zadowolenie klientów. Postawiliśmy naszym klientom następujące pytania:

Na ile oceniasz swoje zadowolenie z przyjęcia zgłoszenia usterki?
DOBRZE

Na ile oceniasz punktualność przybycia serwisanta w umówionym dniu?
BARDZO DOBRZE

Czy serwisant kompetentnie zrealizował zlecenie?
BARDZO DOBRZE

Czy serwisant zachowywał się stosownie i przyjaźnie?
BARDZO DOBRZE

Jaką łączną ocenę przyznajesz serwisowi fabrycznemu Ochsner?
BARDZO DOBRZE do DOBRZE

Oceny dokonuje się zgodnie z zasadą ocen szkolnych – cieszymy się, że oceniasz nas BARDZO DOBRZE!

Serce domu

Z tego względu do dyspozycji naszych klientów i partnerów serwisowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii jest jedyny w swoim rodzaju serwis działający na całym tym terenie. Efektem ponad 40 lat doświadczenia w zakresie technologii pomp ciepła jest nie tylko czołowa technologia, lecz również zespół doświadczonych pracowników serwisu. Nasi serwisanci to fachowcy specjalizujący się w pompach ciepła, którzy na bieżąco biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach. Dysponują oni kompletnie oraz odpowiednio wyposażonymi samochodami serwisowymi OCHSNER i niezawodnie realizują wszystkie zadania na miejscu. Może to być uruchomienie, konserwacja lub usuwanie usterek – serwis OCHSNER jest dostępny 365 dni w roku, również w niedziele i święta.

Uruchomienie

Serwis OCHSNER uruchamia wszystkie pompy ciepła do ogrzewania OCHSNER. W ten sposób uzyskuje się optymalne ustawienia oraz optymalizację nowego systemu pompy ciepła i adaptuje pompę ciepła do indywidualnych warunków na miejscu.

Uruchomienie przez serwis OCHSNER wraz z pracami związanymi z podłączaniem instalacji chłodniczej organizowane jest przez partnera systemowego OCHSNER.

W przypadku pomp ciepła do CWU uruchomienia może podjąć się również partner systemowy OCHSNER lub instalator, ponieważ instalacja i uruchomienie pomp ciepła do CWU przebiegają sprawnie i są niezmiernie łatwe.

Kontrola szczelności

Pompy ciepła są urządzeniami chłodniczymi i częściowo podlegają przepisom rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (WE – 517/2014). W razie potrzeby serwis fabryczny OCHSNER chętnie podejmie się kontroli. Czynniki robocze stosowane w naszych pompach ciepła są niepalne, nietoksyczne i neutralne dla ozonu.

Opłata za kontrolę szczelności dla klientów OCHSNER w ramach przystępnej taryfy wynosi 75 euro*. W przypadku dodatkowych pytań lub chęci uzgodnienia terminu prosimy o kontakt z serwisem OCHSNER.
*w cenie czas pracy i dojazd (plus podatek VAT), w Szwajcarii 150 SFR plus podatek VAT Obowiązuje w miesiącach wykonania od kwietnia do sierpnia, zaplanowane w programie do optymalnego planowania tras OCHSNER. W pozostałych przypadkach obowiązują taryfy podane w cenniku OCHSNER z doliczeniem kosztów dojazdu i podatku VAT, rozliczenie według rzeczywistych nakładów.

Konserwacja pompy ciepła

Aby zapewnić długoterminową ochronę inwestycji, zalecamy regularną konserwację pomp ciepła. Serwis fabryczny OCHSNER sprawdza stan instalacji. Pozwala to na trwałe obniżenie kosztów eksploatacji, zwiększenie żywotność instalacji i zapobiega ewentualnym awariom.

Odpowiednio wykonywana konserwacja nie tylko pomaga oszczędzać energię, ale także chronić środowisko. Ponadto przepisy prawne nakładają obowiązek regularnej kontroli i konserwacji urządzeń grzewczych przez użytkownika. W tym celu należy zamówić obsługę konserwacyjną w serwisie fabrycznym OCHSNER, w ramach której serwis skontroluje sprawność, efektywność i funkcje bezpieczeństwa maszyny oraz urządzenia sterująco-regulacyjne.

Umowa serwisowa zapewnia ciągłość

Aby mieć pewność, że przeglądy i konserwacja pompy ciepła będą odbywać się w regularnych odstępach czasu, zalecane jest podpisanie umowy serwisowej. Wypełniony kompletny protokół dokumentuje wyniki prac serwisu i stan urządzenia. Nasi klienci serwisowi mają do dyspozycji pogotowie techniczne będące w gotowości również poza normalnymi godzinami pracy (pn. – czw. w godz. od 7:30 do 16:00 i pt. w godz. od 7:30 do 12:30), na przykład w weekendy lub święta.

Badania i prace konserwacyjne określone przepisami prawa należy przeprowadzać co roku. Klient decyduje, czy kontrolę swojej instalacji będzie zlecać w ramach jednorazowej konserwacji, czy też podpisze z serwisem fabrycznym Ochsner umowę serwisową i będzie korzystać z licznych zniżek oraz usług dodatkowych. Klienci mają możliwość wybrania jednej z kilku wersji umowy.

I tak na przykład koszty dojazdu podczas pierwszej wizyty serwisu u klienta z podpisaną umową serwisową pokrywa firma OCHSNER. W naszych umowach serwisowych zawartych jest wiele usług dodatkowych. Miesięczne opłaty zaczynają się już od 28,56 € (z ustawowym podatkiem VAT w wysokości 19% w Niemczech) bądź od 28,80 € (z ustawowym podatkiem VAT w wysokości 20% w Austrii). Ponadto nasza umowa serwisowa Comfort pozwala wydłużyć okres gwarancji fabrycznej OCHSNER do 7 lat. Nasze pakiety obejmują również kontrole szczelności, jeśli są one wymagane przepisami prawa.

Chętnie udzielimy porad w zakresie całej oferty usług i z pewnością znajdziemy odpowiedni pakiet serwisowy.