Woda gruntowa

Jeżeli wody gruntowe występują na stosunkowo łatwo dostępnej głębokości i w odpowiedniej ilości, a także o odpowiedniej temperaturze, można uzyskać najwyższe roczne współczynniki sprawności. Stała temperatura 8–12°C gwarantuje optymalny tryb grzania. Do tego potrzebne są dwie studnie – zasilająca i zrzutowa. Studnia zrzutowa powinna znajdować się w odległości co najmniej 15 metrów od studni zasilającej w kierunku przepływu wody gruntowej. Wymagana ilość wody gruntowej wynosi około 250 litrów na godzinę na 1 kW mocy grzewczej. Wydajność musi być wykazana na podstawie ciągłego testu pompowania. Określone limity dolne i górne dla składników wody nie mogą być przekroczone, dlatego należy przeprowadzić analizę wody. Wymagane jest zezwolenie wodnoprawne.

Chłodzenie aktywne i pasywne: Woda będąca czynnikiem obniżającym temperaturę nadaje się zarówno do aktywnego, jak i pasywnego chłodzenia budynku. Wskazówki dotyczące projektowania

 

Do konfiguratora produktu