Wskazówki dotyczące projektowania w przypadku nowych budynków

W nowych budynkach preferuje się ogrzewanie powierzchniowe – ciepło przekazywane przez promieniowanie jest najzdrowszym ciepłem.

Im większa jest powierzchnia grzewcza służąca do oddawania ciepła w pomieszczeniu, tym większy jest udział ciepła przekazywanego przez promieniowanie i tym ciepło jest bardziej równomiernie oddawane. W efekcie tworzy się klimat lepiej sprzyjający naszemu samopoczuciu. W przypadku ogrzewania podłogowego i / lub ściennego już w temperaturze w pomieszczeniu wynoszącej 20°C można uzyskać tak samo dobre samopoczucie, jak w pomieszczeniu o temperaturze 22°C ogrzewanym w tradycyjny sposób. Takie warunki to nie tylko przyjemny i zdrowy klimat, lecz również duża oszczędność kosztów ogrzewania. W przypadku trybu chłodzenia zalecane jest uzupełnienie instalacji o grzejniki niskotemperaturowe. Porada: Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2°C pozwala oszczędzić do 10% energii grzewczej rocznie. Nasi partnerzy systemowi chętnie udzielą porad i wsparcia w zakresie projektowania nowego budynku.

Wskazówki dotyczące projektowania w przypadku modernizacji

Firma OCHSNER jako pierwszy producent wprowadził na rynek kompletną gamę pomp ciepła z temperaturą zasilania wynoszącą 65°C i rozszerzył ją w ramach ostatnich prac rozwojowych do 68°C.

Ponieważ w przypadku doposażenia wykorzystywanie gruntu lub wody jako źródła ciepła jest często niemożliwe, firma OCHSNER zaprojektowała serie zasilane powietrzem jako źródłem ciepła specjalnie z myślą o modernizacji ogrzewania. Nowa technika i bardzo duże parowniki (efektywne pobieranie ciepła z otoczenia również w warunkach najniższych temperatur zewnętrznych) pozwalają na uzyskiwanie wysokich współczynników wydajności również z powietrzem zewnętrznym. Zewnętrzny pomiar przeprowadzony przez centrum testowania pomp ciepła w Buchs (Szwajcaria) potwierdził, że na tym polu nasze rozwiązania wyznaczają standardy i ustanawiają światowe rekordy. Nasi partnerzy systemowi chętnie udzielą porad i wsparcia w zakresie planowania modernizacji ogrzewania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA FUNKCJI CHŁODZENIA

Przyjemne chłodzenie z wykorzystaniem pomp ciepła OCHSNER

Oprócz funkcji głównej, którą jest ogrzewanie, pompy ciepła mogą również aktywnie chłodzić pomieszczenia latem – wymagana jest jedynie drobna rozbudowa urządzenia. Od ponad dwudziestu lat pompy ciepła do klimatyzacji OCHSNER realizują funkcję ogrzewania zimą na równi z klimatyzacją latem, zapewniając równocześnie najwyższą rentowność. Firma OCHSNER oferuje pompy ciepła z funkcją chłodzenia z przeznaczeniem do wszystkich źródeł ciepła – gruntu, powietrza zewnętrznego, wody gruntowej.

Ogrzewanie powierzchniowe pełniące funkcję powierzchni chłodzącej

Najlepiej, gdy ogrzewanie podłogowe jest uzupełnione o ścienne elementy grzejne lub wykorzystywane są wyłącznie powierzchnie ścian. Takie „ciche chłodzenie” nie zakłóca spokoju w części mieszkalnej, ponieważ nie powoduje hałasu ani przeciągów, które towarzyszą pracy konwencjonalnego systemu klimatyzacji.

Doposażenie – ogrzewanie i chłodzenie za pomocą grzejników


 

Najekonomiczniejsze rozwiązanie

Dom można chłodzić również bez konieczności zakupu oddzielnych klimatyzatorów. Pompa ciepła do klimatyzacji dostępna jest jedynie za niewielką dopłatą do kosztów zakupu konwencjonalnej pompy ciepła do ogrzewania i również jej eksploatacja jest niezmiernie ekonomiczna. W porównaniu do konwencjonalnych klimatyzatorów chłodzenie odbywa się z wyraźnie lepszymi współczynnikami sprawności. Efektem jest oszczędność kosztów.

W pełni automatyczne sterowanie

Manager klimatu pomieszczeń OTE® firmy OCHSNER przejmuje zadanie w pełni automatycznego sterowania w trybie ogrzewania i chłodzenia oraz w pełni automatycznego przełączania.

Magazynowanie ciepła latem

W systemach geotermalnych w fazie chłodzenia ciepło jest oddawane do gruntu. Pozwala to na bezpłatną, szybką regenerację magazynu gruntowego po zakończeniu sezonu grzewczego i zgromadzenie większej ilości ciepła w glebie na okres zimowy, dzięki czemu efektywność pompy ciepła zwiększa się w trybie ogrzewania i maleją koszty eksploatacji.

Koszty eksploatacji

Podczas gdy koszty eksploatacji pompy ciepła w trybie ogrzewania zależą do współczynnika efektywności energetycznej (COP), koszty eksploatacji w trybie chłodzenia zależą od współczynnika wydajności chłodniczej EER. Współczynnik ten (stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie) wynika w głównej mierze z rozpiętości temperatur, tzn. różnicy temperatur między zasilaniem chłodzenia w rurach ogrzewania i nośnikiem pobierającym ciepło (woda, grunt, powietrze zewnętrzne).

Im mniejsza jest różnica temperatur, tym mniej energii potrzeba do chłodzenia, co z kolei przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Różnica temperatur jest niewielka zwłaszcza w przypadku wody i gruntu. Jeśli chodzi o powietrze zewnętrzne, które naturalnie w gorące dni jest bardzo ciepłe, w celu uzyskania odpowiedniego efektu chłodzenia niezbędna jest duża rozpiętość temperatury. Jest to również powód, dlaczego tradycyjne systemy klimatyzacji uzyskują podczas pracy niższe współczynniki wydajności niż pompy ciepła.

Zasady projektowania związane z ciepłą wodą użytkową

Pompy ciepła do CWU OCHSNER serii EUROPA w zależności od typu wykorzystują powietrze / powietrze odprowadzane lub ciepło geotermalne jako źródło ciepła. Wszystkie pompy ciepła do CWU OCHSNER w standardzie uzyskują temperaturę ciepłej wody użytkowej do 65°C w samym tylko trybie pompy ciepła (bądź do 60°C w przypadku typu Europa Mini i Europa 323 DK-EW). Dzięki wydajnemu wentylatorowi promieniowemu i obudowie spiralnej zoptymalizowanej pod kątem przepływu do urządzeń wielofunkcyjnych EUROPA marki Ochsner można podłączać przewody powietrzne o długości przekraczającej 10 m. W ten sposób zyskuje się szereg nowych możliwości (wentylacja pomieszczeń mieszkalnych, efekt chłodzenia i osuszania w wybranym pomieszczeniu oraz woda niezawierająca wapnia). Urządzenia wielofunkcyjne można ustawić w każdym dowolnym pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki trybowi cichemu bez wydzielania woni i sadzy. Na przykład w kotłowni, gdzie zimą zasysane jest wstępnie podgrzane powietrze. Lub w pomieszczeniu gospodarczym.

Zalety na tle innych systemów

Produkcja CWU w przypadku centralnego ogrzewania olejowego, gazowego lub pelletowego
Produkcja CWU w urządzeniu wielofunkcyjnym w przypadku istniejącego centralnego ogrzewania olejowego, gazowego lub pelletowego to dobry pomysł – instalacje te są przystosowane do ogrzewania budynku, dlatego ich parametry są za wysokie do produkcji CWU. W przypadku produkcji CWU w przeciętnym kotle olejowym latem zaledwie niewielka część doprowadzonej energii pierwotnej jest wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Skutkiem są niepotrzebnie wysokie koszty przy równoczesnym nadmiernym zużyciu energii.


Zalety również na tle instalacji solarnych
Pompa ciepła do CWU przekonuje swoimi zaletami również w porównaniu z instalacją solarną. Instalacje solarne wymagają energii elektrycznej do cyrkulacji wody w obiegach kolektorów i – w przypadku braku kotła grzewczego – do podgrzewania wody w dniach, w których słońce nie świeci dostatecznie mocno. Do tego dochodzą jeszcze stosunkowo wysokie koszty zakupu instalacji solarnej. Jednak połączenie pompy ciepła z instalacją solarną z myślą o uzupełnieniu brakującej wydajności instalacji solarnej jest oczywiście możliwe.

Najniższe koszty eksploatacji

Około 75% energii potrzebnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej pobierane jest ze środowiska, a jedynie w przybliżeniu jedna czwarta niezbędna jest w postaci energii elektrycznej. To przekłada się na niezmiernie ekonomiczną eksploatację, również w bezpośrednim porównaniu z kolektorami słonecznymi, ponieważ również systemy solarne wymagają zasilania elektrycznego do cyrkulacji wody w obiegach kolektorów i podgrzewania wody w deszczowe dni. Pompa ciepła i instalacja solarna mogą oczywiście współpracować. W porównaniu z paliwami kopalnymi korzyść związana z kosztami eksploatacji jest naturalnie więcej niż odczuwalna.

Łatwe doposażenie przy istniejących zasobnikach CWU

Nawet jeśli zasobnik CWU, którego zawartość była do tej pory podgrzewana przez kocioł, jest już zamontowany, w większości przypadków można dodatkowo zainstalować pompę ciepła do CWU. Urządzenie OCHSNER Europa Mini można zainstalować bez dużych nakładów i podłączyć do zasobnika. Ta mała pompa ciepła do CWU może być wszędzie stosowana w funkcji urządzenia split, a koszty jej zakupu są niezmiernie niskie. Zintegrowana pompa ładowania i wbudowany płytowy wymiennik ciepła są odpowiedzialne za wymagane „ładowanie” zasobnika CWU.

W efekcie zapasy żywności zachowają świeżość

Urządzenia wielofunkcyjne OCHSNER opcjonalnie zapewniają bezpłatną dodatkową korzyść związaną z efektem klimatyzacji. Dzięki nim latem można zamienić spiżarnię z żywnością w oazę świeżości lub chłodzić wino. W miesiącach zimowych chłodne powietrze można odprowadzać na zewnątrz.

W taki sposób można suszyć pranie

Dodatkowa korzyść: suszenie prania – osuszone pomieszczenie gospodarcze i osuszona piwnica stwarzają lepsze warunki do suszenia prania. W ten sposób można ułatwić i przyspieszyć prace w domu. Ponadto niezawierające wapnia skropliny pochodzące z pompy ciepła mogą być stosowane w żelazkach parowych lub nawilżaczach powietrza. W pomieszczeniach piwnicznych występują warunki sprzyjające powstawaniu wilgoci. Skutkiem jest pleśń, rdza, uszkodzenia substancji budowlanej i przechowywanych przedmiotów. Urządzenie Europa firmy OCHSNER pozwala utrzymać wartość budynku i czystość zapasów. Chcąc korzystać z funkcji dodatkowych pompy ciepła, takich jak osuszanie piwnicy, wystarczy doprowadzić wlot i wylot powietrza do osuszanego pomieszczenia.

Postaw na lepsze życie

2. Seria Europa firmy Ochsner oferuje w tym zakresie decydujące zalety. 

Przykład A

Typ Europa 250 DK/DKL, 333 GENIUS, 300 l i  Mini IWP/IWPL

 • Ustawienie w kotłowni
 • Produkcja CWU z powietrza w pomieszczeniu
 • Dodatkowa korzyść: chłodzenie spiżarni lub chłodzenie piwnic z winami

Przykład B

Typ Europa 250 DK/DKL, 333 GENIUS, 300 l i Mini IWP/IWPL

 • Ustawienie w pralni
 • Produkcja CWU z powietrza w pomieszczeniu
 • Dodatkowa korzyść: suszenie prania w pomieszczeniu ustawienia, odwapniona woda do żelazek parowych

Przykład C

Typ Europa 333 GENIUS / wentylacja pomieszczeń mieszkalnych w funkcji systemu wywiewnego

 • Ustawienie w pomieszczeniu warsztatowym z pompą ciepła do ogrzewania
 • Odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego do produkcji CWU
 • Dodatkowa korzyść: wentylacja pomieszczeń mieszkalnych (higieniczny system 1-rurowy, możliwość zastosowania przewodu powietrznego DN150 do 20 m).
  Odprowadzanie zanieczyszczonego, wilgotnego powietrza z pomieszczeń wilgotnych (łazienka, toaleta, kuchnia). Dopływ świeżego powietrza przez regulowane nawiewniki ścienne w obszarach mieszkalnych i / lub na klatkach schodowych.